nyhetsartikel

Mormonerna uppmanas att vara en källa till godhet vid världsomfattande konferens

Trofasta medlemmar världen över deltar i den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 23 och 30 september samt den 1 oktober 2017. Flera talare uppmanade konferensdeltagarna att vara en källa till godhet.

President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet, sa till åhörarna att deras syfte var att förmedla ljus och helande till sina medmänniskor. Unga kvinnors generalpresident Bonnie L. Oscarson sa att några av de bästa tillfällena att tjäna andra finns i våra egna familjer, församlingar och samhällen. Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum hävdade att våra oundvikliga tillkortakommanden inte bör hålla oss tillbaka eller göra oss missmodiga.

Hjälpföreningens generalpresident Jean B. Bingham sa att Jesus Kristus, världens Frälsare, kan vara vår källa till helande, och att hans efterföljare bör tjäna som han skulle tjäna. President Russel M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum påminde sina åhörare om att sanningarna i Mormons bok har kraften att hela, trösta, återställa, bistå, stärka och uppmuntra själar.

Konferensen hölls i konferenscentret i Salt Lake City i Utah, USA, och sändes över hela världen.

 Flera förändringar i ledarskapet tillkännagavs under konferensen.

Äldste Juan A. Uceda och äldste Patrick Kearon påbörjade sitt tjänande som medlemmar i presidentskapet för de sjuttios kvorum den 1 augusti 2017. De efterträdde äldste Donald L. Hallstrom och äldste Richard J. Maynes, som påbörjade nya uppdrag i augusti. President Henry B. Eyring i första presidentskapet framlade den här förändringen, som tillkännagavs av första presidentskapet den 1 maj 2017 för att formellt understödjas genom röstning.

Följande generalauktoritetssjuttio avlöstes och fick emeritus-status: Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence, W. Craig Zwick.

Trettiotvå områdessjuttio avlöstes, bland annat tre från Området Europa: Detlef H. Adler från Bielefeld i Tyskland samt Christopher Charles och Clifford T. Herbertson, som båda kommer från Storbritannien. Torben Engbjerg från Danmark kallades som områdessjuttio.

Nya medlemmar kallades till Hjälpföreningens och Primärs generalkommittéer för att bidra till att möta kyrkans globala behov. De fyra nya medlemmarna i Hjälpföreningens generalkommitté är Melinda (Mindy) Booth, Memnet Lopez, Rebecca Mehr och Susan Porter. De fem nya medlemmarna i Primärs generalkommitté är Michelle Craig, Jennefer Free, Lisa Harkness, Salote Tukuafu och Dana Wiest.

Mormonerna samlas två gånger om året för att höra generalauktoriteter och andra ledare i kyrkan förmedla budskap till andlig vägledning och inspiration i ämnen som rör Jesu Kristi evangelium. Vårens möten kallas årliga konferenser och de som hålls på hösten kallas halvårskonferenser. Människor med annan tro är välkomna att delta.
 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.