nyhetsartikel

Mormoner samlas för världsomfattande konferens

Tiden är ännu en gång här för medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och deras vänner att samlas och lyssna till nutida profeter och apostlar. Kyrkans 183:e årliga generalkonferens äger rum lördagen och söndagen den 6-7 april 2013.

Konferensen hålls i Salt Lake City, Utah, USA. Alla européer som är intresserade av att se konferensen via internet på lds.org eller via satellit i kyrkans lokala möteshus uppmuntras att göra det.

Generalkonferensen hålls två gånger om året och ger kyrkans över 14 miljoner medlemmar en möjlighet att ta emot vägledning och lyssna på andliga budskap från kyrkans ledare. Liksom kyrkan på Nya testamentets tid, leds Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga av profeter och apostlar.

Trots att konferensen hålls hundratals mil bort från kyrkans europeiska medlemmar säger många att konferensen är både viktig och speciell.

”Herrens ande är densamma i varje del av världen även om talarna är långt borta”, säger Massimo Draghi, medlem i kyrkans församling i Rimini i Italien. ”Generalkonferensen är viktig eftersom världen och samhället hela tiden förändras och vi behöver få veta Herrens vilja.”

Daryl Watson, som vakar över flera församlingar runt Dundee i Skottland, säger att de trofasta europeiska medlemmarna har vant sig vid att se generalkonferensen med hjälp av skiftande teknologi. ”(Medlemmarna) tänker inte längre på talarna som om de är ’långt borta’”, säger Watson. ”Budskapen som ges är ju till för varje Kristi efterföljare här och nu, oavsett var de befinner sig på jorden.”

Chris Cooke som leder en församling i London har liknande tankar. ”Det är helt enkelt så att alla människor världen över är Guds barn”, säger Cooke. ”Hans evangelium kan tillämpas lika mycket av den ena personen som av den andra. Är vi inte alla lika?

Kyrkans ledare talar till konferensdeltagarna om olika andliga ämnen, allt från familjeliv till moral, tro och skriftstudier. Alla tal har som centralt budskap att uppmuntra kyrkans medlemmar att följa och komma närmare Jesus Kristus.

”Under generalkonferensen säger (profeterna och apostlarna) sådant som är särskilt viktigt just nu”, säger Paul Baumann, medlem i församlingen i Hanau i Tyskland. ”Det de säger är betydelsefullt för alla. Gud älskar oss alla och vill att var och en av oss ska vara lycklig. Därför ger han oss chansen att lyssna på en levande profets röst.”

Ricardo Santana, medlem i Lissabon-området i Portugal, säger att det är en speciell upplevelse för alla trofasta att se generalkonferensen i sitt eget land. ”Generalkonferensen är ett speciellt möte eftersom alla kyrkans medlemmar över hela världen kan samlas och samtidigt lyssna på de levande profeternas ord”, säger Santana. ”Det känns som om alla är på samma plats och känner Anden tillsammans.” Förutom andliga budskap framförs sånger som betonar evangelieteman av den välkända Tabernakelkören. Kyrkans medlemmar säger att sången är något av det bästa med generalkonferensen och att den bidrar till mötets anda.

”Psalmerna som kören sjunger är definitivt inspirerande och min favoritdel av konferensen”, säger Luis Melo, medlem i Algarve-området i Portugal. ”De hjälper mig att känna Anden och förbereda mig för att ta emot budskapen från generalauktoriteterna.” Konferensen sänds via satellit till över 7 400 av kyrkans möteshus i 102 länder och simultantolkas till 94 språk.

Efter konferensen görs inspelningar och texter av talen tillgängliga för ytterligare användning och studier. Många mormoner världen över använder generalkonferenstalen under hela året för personlig utveckling samt i familjen och i kyrksammanhang.

”Jag tycker mycket om att lyssna på talen medan jag promenerar i skogen, tack vare min mp3-spelare”, säger Draghi. ”Jag kan lyssna på och njuta av (talen) när jag än vill. Konferensen har nu blivit sex månader lång.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.