Pressmeddelande

"Mormoner" och månggifte

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga - som ofta kallas "mormonkyrkan" - har upprepade gånger bett journalister att tydligare göra åtskillnad mellan den 13 miljoner medlemmar starka världsomfattande kyrkan och månggiftes grupperna i Utah och kringliggande stater.

Oundvikligen kommer uppmärksamheten åter att riktas mot månggiftesbruket nästa vecka då rättegången mot Warren Jeffs, anklagad för månggiftesrelaterade brott, börjar. Jeffs är ledare för en månggiftesgrupp med medlemmar i västra USA och västra Canada. Jeffs är inte och har aldrig varit medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna). Inte heller har han någon anknytning till eller något samröre, officiellt eller inofficiellt, med kyrkan.

Det finns god anledning att på nytt göra detta förtydligande. Många media har tidigare gjort tittare och läsare förvirrade med sitt oförsiktiga användande av ordet "mormon", antingen i text eller rubrik, där de rapporterat om Jeffs arrestering och andra polygamisters göranden. (Se exempel i Additional Resources.)

En rubrik i brittiska dagstidningen Guardian från augusti förra året löd: "Flyende mormonledares skräckvälde slutar med trafikförseelse", vilket gav läsarna intrycket av att Jeffs på något sätt har samröre med kyrkan. (Till dess försvar ska tilläggas att Guardian senare rättade till rubriken på sin webbsida, men inte snabbt nog för att förhindra att berättelsen publicerades på flera andra webbsidor.)

En journalist vid The Age, en australisk dagstidning, recenserade ett teveprogram om en månggiftesfamilj i Utah och kallade huvudpersonen "en hängiven mormon". Han sade också att programmet "tar en allmänt nedsvärtat kultur och berättar en hemlighet för oss: Mormoner kan också vara bra människor." Verkligheten är den att personerna i teveprogrammet inte är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

I Associated Press' stilguide står det att ordet mormon "inte med rätthet kan tillämpas" på de andra kyrkor som uppstod efter utbrytningen efter Joseph Smiths död. Det borde vara uppenbart varför AP har anammat denna policy. Det är allmänt känt att ordet "mormon" syftar på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som skickar ut "mormonmissionärer", sponsrar Tabernakelkören" (Mormon Tabernacle Choir) och bygger "mormontempel". Att knyta ordet "mormon" till polygamister otydliggör det som borde vara en glasklar skiljelinje mellan organisationer som är helt åtskilda.

För att förtydliga kan sägas att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga slutade med månggifte 1890, och
mormonerna har under 117 år följt en monogam livsstil.

Ändå gör oförsiktiga rubriker och slarviga rapporteringar fortfarande att miljontals mormoner tvingas besvara följande frågor från medarbetare, vänner och grannar: "Är du polygamist?" "Är det din kyrka som jag läste om i tidningen?" eller "Hur många fruar har du?"

Vi ber alla journalister att göra tydlig åtskillnad mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och månggiftesgrupperna. VI hoppas också att kyrkans medlemmar och andra läsare artigt påminner nyhetsorganisationer som fortsätter att ge felaktiga rapporteringar att anstränga sig för att undvika dessa misstag.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.