Pressmeddelande

Moraliskt mod

Vi bestod det provet i andevärlden. Men en tredjedel av himlens härskara gjorde uppror mot förslaget om att de skulle prövas under ett jordeliv där det fanns risk att de skulle misslyckas.

Innan vi föddes kände vi Gud Fadern och hans Son, Jesus Kristus, personligen. Vi kunde se dem och lyssna på dem när de undervisade och uppmuntrade oss. Nu har en slöja dragits för vårt sinne och våra minnen. Satan, lögnens fader, har en fördel här, eftersom vi måste se vilka vi verkligen är genom trons ögon, medan vår kropp gör att vi blir underkastade köttsliga frestelser och fysisk svaghet.

Vi har många hjälpmedel som ger oss mod under det här livet. Det största är Jesu Kristi försoning. Tack vare det han gjorde kan våra synder tvättas bort i dopets vatten. Vi kan förnya den välsignelsen när vi tar del av sakramentet i tro och med ett ångerfullt hjärta.

Andliga gåvor är också till hjälp. Vi får Kristi Ande när vi föds. Den ger oss kraft att veta när ett val vi ska göra leder till evigt liv. Skrifterna är säkra vägvisare när vi läser dem med den Helige Anden som sällskap. Den Helige Anden låter oss uttrycka tacksamhet och be om hjälp i bön med den förståelse och det självförtroende vi en gång hade hos vår himmelske Fader och som vi kommer att ha när vi återvänder till honom.

Den kommunikationen med Gud hjälper oss bannlysa rädsla från vårt hjärta medan den bygger upp vår kärlek till vår himmelske Fader och till Jesus Kristus.

...

Läs mer i mars nummer av kyrkans tidskrift Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.