nyhetsartikel

Missioner organiseras för att tillgodose ökning av nya missionärer

Tusentals unga blivande missionärer har reagerat positivt på tillkännagivandet som president Thomas S. Monson gjorde den 12 oktober 2012 angående sänkt ålderskrav för missionärstjänst. Under tillkännagivandet och senare påpekades det att kyrkan arbetar på att tillgodose ökningen av antalet nya missionärer som har planerat att gå ut och tjäna.

Förutom tillkännagivandet om förändringen av hur länge missionärerna ska vara på missionärsskolan (MTC) och om en ny missionärsskola i Mexiko, kommer några av de 347 befintliga missionerna att delas och bilda ytterligare 58 missioner. Kyrkans missioner öppnas, stängs och delas periodvis runtom i världen för att ökning och minskning av antalet missionärer och andra behov ska tillgodoses. De nya missionerna finns i samma områden som nuvarande missioner. Inga nya länder eller territorier öppnas för missionsarbete. I och med den här förändringen kommer det totala antalet missioner att uppgå till 405.

Den positiva reaktionen på förändringen i ålderskravet för missionärer har gett tusentals ungdomar fler alternativ för hur de kan tjäna som missionärer och de har visat oerhört stor tro”, säger äldste Russell M. Nelson, ordförande för verkställande missionärsrådet.

Missionärsprogrammet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är ett av dess mest utmärkande kännetecken. Missionärer kan ses på gatorna i hundratals storstäder världen över liksom på tusentals mindre orter. Strävan att missionera grundas på Nya Testamentets mönster av missionärer som tjänar i par genom att undervisa evangeliet och döpa dem som tror i Jesu Kristi namn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.