Pressmeddelanden

Markant ökning av antalet mormonmissionärer i Sverige

Den 5 mars 2013 anländer 32 nya mormonmissionärer till Arlanda. De ansluter till de 108 missionärer som finns i Sverige idag. Ungdomarna i åldern 18-21 år kommer att stanna i Sverige i ca 2 år. Det är säkert många som har mött de välklädda missionärerna, som känns igen med sitt glada humör och sin namnskylt från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (i folkmun känd som mormonkyrkan). Dessa volontärer kommer från olika länder för att missionera om sin tro på Kristus.

För de flesta av ungdomarna är det första gången de besöker Sverige. Trots att de endast har några veckors utbildning i svenska språket bakom sig har de modet att dela med sig av sin tro på Kristus och hans budskap till människor de möter. De har alla lämnat tryggheten i familj och vänner hemma, och bekostar själva sin vistelse.

"Jag ser verkligen fram emot att få vara missionär här i Sverige", säger 19-årige Adam Lindquist, från Handen söder om Stockholm. "Ända sedan jag var liten har det varit ett mål för mig att få verka som missionär för att kunna vittna om Kristus och berätta för andra varför jag vill följa honom. När man skickar in sin ansökan om att få åka på mission så vet man inte vart man kommer. Jag är jätteglad över att få vara i Sverige", fortsätter Adam.

Antalet ungdomar som ansöker om att åka på mission har ökat kraftigt sedan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i höstas sänkte åldersgränsen. Som följd av denna stora ökning kommer 58 nya missioner att öppnas runt om i världen. Sverige är nu en av 347 missioner globalt.

"Det är spännande att det kommer så många fler missionärer till Sverige", säger Ingrid Nilsson, ansvarig för kyrkans Informationstjänst i Sverige. "Vi hoppas på att fler människor här ska få höra om vår tro på Kristus och känna sig välkomna till kyrkan, nu när vi får förstärkning på missionsfältet," fortsätter Ingrid. "Jag har själv egna barn som har varit på mission. Jag vet att under den tiden de var iväg berikades både deras egna liv och människor som de kom i kontakt med, på olika sätt."

Relaterade länkar:

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.