Pressmeddelande

Ledare i kyrkan vid installationen av USA:s nya president Barack Obama

De två ledarna som har ombetts representera kyrkan av kyrkans president, Thomas S Monson, ska var närvarande under ceremonin då ämbetseden avlades den 20 januari och vid det nationella bönemötet vid National Cathedral i Washington den 21 januari.

”Det är alltid en ära för kyrkan att bli representerad vid installationen av en ny president”, säger president Monson. ”Vi skickar våra varmaste lyckönskningar till president Obama och ber att vår kärleksfulle Fader i himlen ska utgjuta sina välsignelser över honom och hans administration.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.