Pressmeddelande

Ledare i kyrkan på ekumeniskt möte i samband med påvebesök

Representanter för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inbjöds till ett ekumeniskt möte för kristna kyrkoledare i New York i samband med påvens besök i Förenta staterna. Apostlarna M Russell Ballard och Quentin L Cook närvarade å kyrkans första presidentskaps vägnar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.