Övrigt material

Länka generationer: Verktyg och resurser

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra människor över hela världen upptäcker sina förfäder med hjälp av en ständigt växande mängd resurser från FamilySearch som stöds av kyrkan och är den största ideella släktforskningsorganisationen i världen.

Släktforskning

Genom sitt nätverk med 4 715 släktforskningscentrer i 132 länder kan människor som letar efter sina släktträd få gratis tillgång till miljarder namn som i decennier samlats in från födelse-, vigsel- och dödböcker, folkräkningar, testamenten och andra uppteckningar.

FamilySearch söker hela tiden efter teknikutveckling till hjälp med att digitalt bevara och tillhandahålla uppteckningar för allmänheten på nätet. Till exempel ska mer än 250 kamerateam för digitalisering av uppteckningar under ledning av FamilySearch i 45 länder framställa över 100 miljoner nya digitala bilder för gratis användning online varje år. FamilySearch planerar att utöka antalet kamerateam till 500 under 2014.

FamilySearch.org:s databas erbjuder redan till gång till över tre miljarder släktuppteckningar från 110 länder.

Berättelser, foton och annan information: Bevarande och samarbete

År 2013 lanserade organisationen Släktträdet och minneshjälpmedel för att hjälpa människor överallt att samarbeta med sina släktträd på nätet och att personligen bevara och dela med sig av fler släktminnen genom foton och berättelser från sina förfäder.

Det nya hjälpmedlet för minnen gör att användarna lätt kan ladda upp och handha foton på nätet och berätta sina favoritberättelser från förfäder. Med foton kan ansikten identifieras och länkas till respektive förfäders profiler i en användares släktträd, så att de blir tillgängliga för framtida generationer. Foton och berättelser kan också kontinuerligt spridas via Facebook, Twitter, Google+, Pinterest och e-post.

Varje användare kan ladda upp 5 000 foton (begränsat till fem megabyte per bild), och varje berättelse kan uppgå till 100 sidor. Släktträdet gör det möjligt för enskilda att samarbeta online för att bygga upp, handha och dela med sig av sin släkthistoria.

Vid kyrkans släktforskningscentrer i Nordamerika gör en nyligen införd service för skanning av släktfoton att deltagare kan logga in på sitt gratiskonto i Släktträdet och digitalt ladda upp släktfoton och historiska dokument till en mapp på nätet. De kan sedan i lugn och ro länka foton och dokument till förfäder på sitt släktträd på FamilySearch. Deltagare kan också spara bilder av skannade dokument och foton på egna USB-minnen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.