Officiellt uttalande

Kyrkans uttalanden angående situationen i Charlottesville

UPPDATERING

Tisdag 15 augusti 2017

"Det har kommit till vår kännedom att det i olika vit makt-grupper finns de som hävdar att kyrkan ställer sig neutral till eller stöttar deras åsikter. Inget kunde vara längre från sanningen. I Nya testamentet sa Jesus: ’Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv’(Matt. 22:37-39). Mormons bok lär att ’alla är lika inför Gud’ (2 Ne. 26:33).

Idén om vitas överlägsenhet är moraliskt felaktig och syndig, och vi fördömer den. Medlemmar i kyrkan som befrämjar eller stöttar agendan för vit makt eller vitas överlägsenhet är inte i samklang med kyrkans lärdomar."

Söndag 13 augusti 2017

"Det är med stor sorg och djupt deltagande som vi ser på de senaste dagarnas våld, konflikt och tragedi i Charlottesville i Virginia. Oavsett om människor har en tro eller inte bör den växande intoleransen i både ord och handlingar som vi ser överallt bekymra dem. För mer än tio år sedan tog kyrkans tidigare president Gordon B. Hinckley (1910-2008) upp rasism i ett tal till medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kraftfullt och tydligt undervisade han om den här principen: ”Ingen som fäller nedsättande kommentarer om någon av annan ras kan anse sig vara en sann Kristi lärjunge. Inte heller kan han anse sig vara i samklang med Jesu Kristi kyrkas lära”. För medlemmar i kyrkan bekräftar vi på nytt den här läran idag samt Frälsarens uppmaning att vi ska älska vår nästa.

Våra böner är med dem som lider på grund av den här intoleransen och det här hatet. Vi ber för fred och för förståelse. Och mest av allt ber vi att vi ska kunna behandla varandra med större vänlighet, medkänsla och godhet."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.