Pressmeddelande

Kyrkans tidningar vittnar om Kristus

Medlemmars vittnesbörd stärks när de studerar hans liv och verksamhet.

Varje nummer av tidningarna Ensign och Liahona, som kommer ut varje månad, är ett vittne om Frälsaren och hans verksamhet. Liksom Nephi, talar, undervisar och vittnar kyrkans tidningar om Kristus.

Men marsnumret ger en ytterligare fokusering på honom. Temat för numret som bearbetats i två år är Frälsarens liv och verksamhet. Syftet är tvåfaldigt: Att stärka vittnesbördet om Jesus Kristus och att tillhandahålla ett välskrivet, väldesignat alster som också familj, vänner och grannar kan ta del av.

”Detta speciella nummer ska hjälpa medlemmar och andra att bättre förstå Herren Jesu Kristi liv och mission och få ett vittnesbörd om hans gudomlighet genom att fokusera på tre aspekter, nämligen: Vem är Jesus Kristus? Vad gjorde han? Vad betyder hans liv för mig?!” säger äldste David A Bednar i de tolvs kvorum.

De som hämtar näring från dess sidor får större kunskap om honom, ett starkare vittnesbörd om honom, en önskan att följa honom och förmåga att bemöta den konventionella uppfattningen om huruvida kyrkan är kristen, säger äldste Jay E Jensen i de sjuttios kvorum som verkar som redaktör för kyrkans tidningar.

”Större tro och en önskan att följa Herren” är syftena med detta speciella nummer, säger han. Och sedan, fortsätter han, hoppas vi innerligt att medlemmarna ger ett exemplar till personer som inte är medlemmar, som ett vittne om att ”vi är kristna”.

En slående detalj från den berömda målningen Kristus med pojke av Carl Heinrich Bloch syns på omslaget. För att inte avleda uppmärksamheten från bilden som representerar Frälsaren täcks den av ett genomskinligt vaxliknande plasthölje som gör att bilden syns igenom, liksom tidningens namn.

Närhelst bilder av Frälsaren finns med i kyrkans tidningar har dessa omsorgsfullt valts ut, med godkännande av första presidentskapet. För det här omslaget gicks hundratals bilder igenom, men man kom inte överens om en bild förrän redaktörer och formgivare började beakta målningen av Bloch.

”Bilden är vördnadsfull”, säger Scott Van Kampen, grafikansvarig för tidningen Liahona. ”Den skapar ögonkontakt med läsaren. Den talar för personlig uppenbarelse och för en personlig relation till Frälsaren.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.