Officiellt uttalande

Kyrkans namn

      

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har gjort följande uttalande om kyrkans namn:

Herren har i mitt sinne inpräntat vikten av det namn som han har uppenbarat för sin kyrka, ja Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det finns saker vi behöver göra för att vi ska vara i harmoni med hans vilja. Under de senaste veckorna har ledare och avdelningar i kyrkan påbörjat de nödvändiga stegen för att detta ska ske. Ytterligare information om denna viktiga fråga ges under kommande månader.

Se den uppdaterade stilguiden för Nyhetsrummet, som ger ledning om hur man på rätt sätt hänvisar till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Under de kommande månaderna uppdateras kyrkans webbplatser och material för att återspegla president Nelsons direktiv.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.