Pressmeddelande

Kyrkans ledare uppmanar medlemmarna att ingå förbund och att fördjupa sin relation med Jesus Kristus

15 nya tempel tillkännagivna, ett av dem i Edinburgh i Skottland

Tillbringa mer tid i templet och var mer trofasta mot Guds förbund, var uppmaningen som gavs till medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga över hela världen under kyrkans generalkonferens i april 2024 som hölls i konferenscentret i Salt Lake City. Russell M. Nelson, kyrkans president, sa att ”inget hjälper er mer att hålla fast vid ledstången av järn än tillbedjan i templet så regelbundet som era omständigheter tillåter”.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas generalkonferenser äger rum var sjätte månad. Globala ledare i kyrkan talar till medlemmar och vänner runt hela jorden. Konferensens fem möten, som hölls den 6–7 april 2024, sändes live på 70 språk. Ytterligare 30 språk finns med bland inspelningarna som är tillgängliga några dagar senare.

Guds plan är utformad för att föra alla hem, sa äldste Patrick Kearon som är från England. Äldste Kearon är den nyaste medlemmen i de tolv apostlarnas kvorum. Guds plan är utformad för att föra alla hans barn hem, inte att stänga dem ute, sa han.

Syster J. Anette Dennis, en ledare i kvinnornas organisation, talade sedan om att ingå förbund med Gud. Hon påminde medlemmarna om att vi har förmånen och välsignelsen att inbjudas till en förbundsrelation med Gud, där våra egna liv kan bli en symbol för det förbundet. Hon fortsatte med att säga att förbund skapar den sortens relation som gör att Gud kan forma och förändra oss med tiden och lyfta oss så att vi blir mer som Jesus Kristus.

Äldste Massimo De Feo, generalauktoritetssjuttio och president för området Centrala Europa, använde en berättelse i Nya testamentet om en blind man för att undervisa om tre principer för hur man behåller en klar andlig syn. Den första är att vi fokuserar på Jesus Kristus och håller fast vid det vi vet är sant. Den andra är att vi ”lämnar den naturliga människan bakom oss, omvänder oss och påbörjar ett nytt liv i Kristus”. Den tredje principen är att vi hör Herrens röst och låter honom vägleda oss.

Äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om stegen mot att finna en högre frid genom Jesus Kristus och glädje – själva syftet med Guds plan för sina barn. Den tyskfödde aposteln sa: ”Om du känner att det kunde finnas mer av den glädjen i ditt liv så uppmanar jag dig att påbörja färden att följa Jesus Kristus och hans väg.”

Äldste Jack N. Gerard, andre rådgivare i presidentskapet för området Centrala Europa, valde ämnet redbarhet. ”Att utöva redbarhet i våra val är ett yttre uttryck för ett inre åtagande att följa Frälsaren Jesus Kristus”, sa han.

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum påminde alla om att Gud hör varje bön vi uppsänder och besvarar var och en av dem i enlighet med den väg han har stakat ut för vår fulländning. Äldste Holland bekräftade sedan att anledningen till att böner inte besvaras på de sätt vi hoppas på är av orsaker endast Gud känner till – ”men jag lovar att de blir hörda och de blir besvarade enligt hans osvikliga kärlek och kosmiska tidsplan”.

Syster Susan H. Porter, en ledare för kyrkans program för barn, uppmanade alla att be om att lära känna Gud, att växa personligen och att visa Guds kärlek till andra.

Under konferensen fick kyrkans medlemmar visa sitt stöd för ändringar inom kyrkans ledarskap. Ett nytt generalpresidentskap för Söndagsskolan har kallats. Åtta generalauktoritetssjuttio avlöstes och har fått emeritus-status. Elva nya områdessjuttio har kallats runt om i världen, och tre av dem påbörjar sin verksamhet i kyrkans område Centrala Europa den 1 augusti 2024.

”Sjuttio” i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga verkar som ”särskilda vittnen” och hjälper de tolv apostlarna att ”bygga upp kyrkan och ordna med alla dess angelägenheter” i ett visst geografiskt område.

Under konferensens avslutande möte tillkännagav Russell M. Nelson planer på att bygga ytterligare 15 tempel:

 • Uturoa, Franska Polynesien
 • Chihuahua, Mexiko
 • Florianópolis, Brasilien
 • Rosario, Argentina
 • Edinburgh, Skottland
 • Brisbane södra, Australien
 • Vancouver, British Columbia, Kanada
 • Yuma, Arizona, USA
 • Houston södra, Texas, USA
 • Des Moines, Iowa, USA
 • Cincinnati, Ohio, USA
 • Honolulu, Hawaii, USA
 • West Jordan, Utah, USA
 • Lehi, Utah, USA
 • Maracaibo, Venezuela

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.