Pressmeddelande

Kyrkan representerad på World Congress of Families VI

I sitt tal på World Congress of Families VI (Världskonferens om familjen) i Madrid betonade äldste Erich W. Kopischke, medlem i de sjuttios kvorum och president för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, äktenskapets och familjens betydelse i dagens samhälle. Syster Mary Ellen Smoot, före detta president för Hjälpföreningen, kyrkans kvinnoorganisation, presenterade hans tal.

Äldste Kopischke, hade blivit ombedd att tala under den inledande sessionen. Han sade: ”En civilisation och ett samhälle kan och kommer bara att vara så starkt som dess familjer. Den här tanken har troligtvis framförts hundratals gånger på konferenser som denna runtom i världen. Till denna uppenbara sanning skulle jag vilja tillägga: En familj kan och kommer bara att vara så stark som det äktenskap den är byggd på.”

Samtidigt som konferensen pågick var äldste Frerich Görts, Tysklands före detta statssekreterare och numera representant för kyrkan gentemot institutioner i EU, närvarande vid International Parliamentary Forum.

På forumet sammanträdde de främsta ledarna för samhälls-, utbildnings- och forskningsorganisationer som försvarar den naturliga familjen och livet som grundläggande principer, med politiska representanter för att analysera och föreslå möjliga lösningar, med fokus både på politisk och internationell lagstiftning och på samhällets engagemang.

Medan äldste Kopischke talade till en åhörarskara bestående av 2 000 delegater som representerade hundratals familjefrämjande organisationer och forskare, och äldste Görts samtalade med samhällsledare, hade broder och syster Brande, missionärer inom kyrkans informationstjänst, ansvarat för en monter på världskonferensens utställningsområde, med hjälp av kyrkans medlemmar i området.

Den inbjudande montern som informerar om familjens hemafton, ett av kyrkans program som instiftades 1915 för att uppmuntra föräldrar att skapa och stärka familjerelationer, väntas dra till sig hundratals besökare. De får se ett urval av familjerelaterade filmer och lära sig om kyrkans stöd till den traditionella familjen. De kommer att gå därifrån med någonting speciellt att minnas.

Utställningsområdet var öppet till slutet av kongressen, söndagen den 27 maj.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.