nyhetsartikel

Kyrkan lanserar nya resurser om religionsfrihet

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har idag publicerat nya resurser för att hjälpa människor överallt att förstå vikten av att skydda religionsfriheten. Dessa nya resurser inkluderar en animerad film och andra filmklipp som understryker vikten av att bevara religionsfriheten, en "Support Religious Freedom"-sida på Facebook som publicerar nyheter och information om religionsfrihet, och en ämnessida som beskriver principerna bakom religionsfrihet och hur man kan engagera sig.

En introduktionsfilm med äldste L Tom Perry i de tolv apostlarnas kvorum understryker att den "nödvändiga samvetsfriheten, inbakad i religionsfrihet, måste ivrigt bevaras och skyddas".

Ledare i många trosrörelser, inklusive apostlar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har uttryckt djup oro för att religionsfriheten urholkas i USA och runt om i världen. Dessa resurser bidrar till den diskussion som pågår om ämnet och belyser religionsfrihet som en grundläggande mänsklig rättighet som skyddar alla människor och tillåter dem att agera efter sin tro.

"Det är viktigt att utbilda sig i frågan och ta ansvar för att föra vidare den religionsfrihet vi nu åtnjuter till framtida generationer", säger Quentin L Cook i de tolv apostlarnas kvorum i kyrkan. "Försvara religionsfrihet på Internet och i dina personliga möten i de samhällen ni bor i."

Animerad film om religionsfrihet
Kyrkan har publicerat en animerad film om religionsfrihet för att på ett direkt och engagerande sätt informera de som aldrig tänkt på vikten av religionsfrihet.

I en annan film beskriver sakkunniga och vanliga människor deras tankar om varför religionsfrihet är så viktigt och vad man kan göra för att bevara det.

Facebooksida "Support Religious Freedom"
En ny sida för att stödja religionsfrihet kommer med jämna mellanrum publicera nyheter och information om religionsfrihet från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Ämnessida om religionsfrihet
Denna webbplats ämnessida beskriver principerna bakom religionsfrihet och ger förslag på hur man kan engagera sig i frågan. Den uppmuntrar människor att lära sig mer om religionsfrihet, studera sakfrågorna, vara hövlig i konversationer och verka tillsammans med andra för att främja religionsfriheten och använda Internet och sociala medier för att hjälpa andra att lära sig mer om ämnet.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.