nyhetsartikel

Kyrkan lanserar ny webbplats om attraktion till det egna könet 

I ett försök att öka förståelsen och möjliggöra en värdig diskussion om attraktion till det egna könet, har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lanserat en ny webbplats "Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction" ["Älska varandra: en diskussion om attraktion till det egna könet"] (www.mormonsandgays.org). Den innehåller ett antal videoklipp från människor som delar med sig av verkliga erfarenheter från deras egna perspektiv angående ett känsligt och emotionellt laddat ämne.

Äldste Dallin H Oaks i de tolv apostlarnas kvorum i kyrkan säger att webbplatsen är viktig i ett försök att öka förståelsen. Han säger att eftersom vi inte förstår allt om ämnet är det vist att hålla sig till Guds uppenbarade ord i skrifterna: "Vad vi vet är att kyrkans lära - att sexuell aktivitet endast bör ske mellan en man och en kvinna som är gifta - har inte ändrats och håller inte på att ändras. Men vad som håller på att förändras, och vad som bör förändras, är hjälpen till våra egna medlemmar och deras familjer för att förstå hur man kan hantera attraktion till det egna könet.

En av kyrkans apostlar, Quentin L Cook, understryker att sista dagars heliga, som ägnar sina liv åt att följa Jesus Kristus lärdomar, borde vara exempel för världen i att uttrycka kärlek och hopp för dom som attraheras av det egna könet.

"Som en kyrka borde inte någon vara mer kärleksfull och förståelse", säger äldste Cook. "Låt oss främst uttrycka kärlek och medkänsla. Låt inte våra familjer vara exkluderande eller inte visa respekt för dom som väljer en annorlunda livsstil som ett resultat av deras känslor för sitt egna kön."

Webbplatsen är en samling diskussioner med kyrkans ledare, medlemmar i kyrkan som attraheras av människor av samma kön, och familjemedlemmar och vänner till de som upplever denna attraktion. Webbplatsens olika delar diskuterar viktiga ämnen som vår gemensamma mänsklighet, våra familjerelationer, vår identitet och potential som Guds barn, hur medlemmar i samhället behandlar varandra och vad det betyder att vara Kristi lärjunge. Även om webbplatsen inte strävar efter att behandla varje enskild aspekt av attraktion till det egna könet, så visar dessa ärliga uttryck de många mänskliga aspekter på denna känsliga fråga. Medkänsla kommer från förståelse.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.