Pressmeddelande

Kyrkan firar 10 år av samarbete med UNICEF

Ledare för UNICEF USA får en rundtur på kyrkans humanitära center i Salt Lake City

Ledare från UNICEF USA fick en rundtur på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära center i Salt Lake City, Utah, USA torsdagen den 12 januari 2023. UNICEF och kyrkan firar ett decennium av samarbete för att hjälpa barn i nöd över hela världen.

Delegationen togs emot av seniorledare i kyrkan och kyrkans Välfärds- och oberoendeservice vid kyrkans huvudkontor. De närvarade vid en middag på Temple Square på onsdagskvällen med äldste Gary E. Stevenson i de tolv apostlarnas kvorum, presiderande biskop Gérald Caussé och Hjälpföreningens generalpresident Camille N. Johnson samt Blaine R. Maxfield, verkställande chef för Välfärds- och oberoendeservice.

”Vi vill uttrycka vår tacksamhet för det mångåriga samarbetet med UNICEF USA. Deras arbete med att hjälpa sårbara barn och deras familjer i hela världen är i samklang med kyrkans globala fokus på näring i tidig barndom. Vi strävar efter att följa Kristi uppmaning att älska och tjäna vår nästa”, sa biskop Caussé.

”Vi är glada för möjligheten att samarbeta med UNICEF USA för att bidra till bättre näring och hälsa för barn”, sa president Johnson.

”Jag är verkligen helt förbluffad över allt jag har sett”, sa Michael Nyenhuis, ordförande och vd för UNICEF USA, under sitt första besök i Salt Lake City någonsin. Nyenhuis arbetar i New York City. ”Ni är inte bara idealister. Ni har verkligen kallats till detta, och jag tror att den kallelsen som troende människor har till det här arbetet gör att de är mer hängivna”, sa Nyenhuis.

Sharon Eubank, chef för den globala kyrkans humanitära hjälpverksamhet, ledde rundturer i det humanitära centret och på Welfare Square för ledarna från UNICEF USA.

”Jag hoppas att ni ser tre saker”, sa syster Eubank till gruppen. ”Jag hoppas att ni ser tecken på människor som försöker uttrycka sin tro på Jesus Kristus genom någon sorts praktisk handling. Jag hoppas att ni ser vördnad för den mänskliga själens värdighet, för alla människor, oavsett vilken tro eller tradition eller politisk övertygelse de har. Och jag hoppas att ni ser att en etisk grundsyn som handlar om att tjäna frivilligt utan att få någon annan betalning än den inre känslan är bra för samhället, och bra för den mänskliga själen.”

Ledarna från UNICEF USA träffade också kyrkans presiderande biskop på Temple Square.

”Jag tror det finns flera områden där vi kan arbeta på ett verkligen effektivt sätt tillsammans med kyrkan, och ett av dem är vaccinationer”, förklarade Nyenhuis. ”Och så har vi området näring. Vi ser i dag en omfattande näringskris bland barn världen över.”

Samarbetshistorik

År 2013 stöttade Jesu Kristi kyrka UNICEF Jordanien i vaccinationsarbetet. År 2014 gick kyrkan med i en samarbetskoalition för att stötta arbetet med att eliminera stelkramp bland mödrar och nyfödda.

Kyrkans stöd har nått 10 miljoner kvinnor med en vaccination som skyddar mödrar och nyfödda från stelkramp, vilket har minskat antalet länder med hög förekomst av sådana fall från 50 till 12.

Det första katastrofsamarbetet skedde 2015 i arbetet för att hjälpa flyktingar i Europa. Över 115 000 barn har nåtts av samarbetet Learning for Life (Lärande för livet) som inleddes i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Sudan och Uganda under 2018. År 2021 var kyrkan med i ett globalt samarbete för att distribuera vaccin mot covid-19.

”Vi har levererat 1,8 miljarder doser vaccin över hela världen sedan dess och har hjälpt till att, om inte avsluta covid-krisen, åtminstone få den mycket mer under kontroll” påpekade Nyenhuis.

Dessutom deltog kyrkan förra året i UNICEF:s globala program No Time to Waste (Ingen tid att förlora) för att förhindra och behandla undernäring hos barn.

”Det här globala initiativet ligger särskilt i linje med Hjälpföreningens mission att lindra lidande, bland annat för undernärda barn”, sa president Johnson. ”Vi uttrycker vår kärlek till barnen världen över och är fast beslutna att bidra till att få bort livshotande undernäring samt att ge små barn friskare, lyckligare liv.”

”Det finns ingen som är bättre än UNICEF på att ta sig till de svåraste platserna och stanna där längst för att se till att de mest sårbara barnen har tillgång till det de behöver”, tillade syster Eubank. ”På platser där kyrkan kanske inte har några församlingar, kontor eller lastbilar finns UNICEF, och ert åtagande är permanent. Och jag tycker vi har sett hur det gör verkan.”

”I dag såg jag att kyrkan verkligen lever upp till den mission Jesus gav att vara hans händer och fötter i dess egna gemenskap och sedan runt om i världen”, fastslog Nyenhuis.

”En nyckelprioritet för kyrkan är att avhjälpa den ökande svälten och undernäringen i hela världen”, sa Maxfield. ”Våra bidrag och vårt samarbete med UNICEF USA hjälper de mest sårbara barnen och mödrarna över hela världen.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.