nyhetsartikel

Kvinnliga religiösa ledare träffas i Wales för att samtala om att leva trofasta liv

Lokala och internationella kvinnliga ledare från hinduiska, muslimska, sikhiska och kristna samfund samlades den 9 februari 2018 i staden Newport i Wales för att föra dialog om att ’Leva trofast i en allt mer sekulariserad värld’. Talare vid den globala interreligiösa kvinnokonferensen delgav personliga erfarenheter av hur deras religiösa övertygelse har hjälpt dem ta sig genom livet på ett positivt sätt.

 

Två av de högsta kvinnliga ledarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna), syster Jean B. Bingham och syster Joy D. Jones, inledde sin tio dagar långa europaresa med att närvara vid denna interreligiösa konferens på Celtic Manor Resort.

”När vi förenas som troende kvinnor stärker vi inte bara förhållandet mellan olika religioner. Enskilda människors liv berörs när vi räcker ut handen till de behövande”, sa syster Jean B. Bingham, generalpresident för kyrkans kvinnoorganisation Hjälpföreningen, inför över 300 deltagare. Hjälpföreningen är en av de äldsta och största kvinnoorganisationerna i världen. Hon åtföljdes av syster Joy D. Jones, generalpresident för kyrkans organisation Primärföreningen. Primärföreningens presidentskap har tillsyn över den organisation i kyrkan som undervisar barn i åldrarna 18 månader till 11 år.

”I denna tid av religiösa missförstånd är det uppfriskande att träffa likasinnade kvinnor som fokuserar på att sprida våra gemensamma värderingar och vill vara till nytta för samhället”, sa Amanda Morris, Wales Muslimska Råd, om sitt deltagande i konferensen.

Under konferensen fick de närvarande möjlighet att delta i ett tjänandeprojekt till gagn för Samara’s Aid Appeal. Hundra ryggsäckar för kvinnor och flickor packades med de i förväg insamlade donationerna.

”Hundra procent av allt vi har använt under tjänandeprojektet har donerats till Samara’s Aid” kommenterade Julie Jones, medlem i Wales interreligiösa råd och eventkoordinator. ”Att arbeta tillsammans för en god sak, sida vid sida, förenar kvinnor av alla trosåskådningar på ett speciellt sätt.”

Samara’s Aid Appeal är ett brittiskt initiativ som tillhandahåller humanitär hjälp i Mellanöstern och på andra platser.

Syster Bingham och syster Jones kommer under sin fortsätta resa att besöka församlingar för att ge råd och uppmuntran till mormoner i flera europeiska länder.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.