Pressmeddelande

Julinitiativet ”Ett ljus för världen” inspirerar till kristet tjänande

Mormoner deltar i global insats

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna) och deras vänner runt
om i världen uppmanas delta i tjänandetillfällen under julen för att fira Jesu Kristi liv. Julinitiativet ”Ett ljus för världen” når människor i hela världen med början fredagen den 24
november 2017 och fortsätter till och med juldagen den 25 december.

Julinitiativet ”Ett ljus för världen”, som nu är på sitt andra år, fokuserar på att fira och dela Jesu
Kristi ljus, ”världens ljus” (Joh. 8:12). Frälsaren förkunnade: ”Ni är världens ljus” (Matt. 5:14).

”När vi följer Frälsarens exempel och lever som han levde och som han lärde, brinner det ljuset
inom oss och lyser upp vägen för andra”, sa kyrkans president Thomas S. Monson i ett
generalkonferenstal i oktober 2015.

Mediaresurser
Delbart innehåll finns på kyrkans landsspecifika kommunikationssidor på webbplatserna
jesukristikyrka.se eller mormon.org, bland annat en inspirerande video på 33 språk. En
adventskalender med inriktning på tjänande, ”På 25 sätt under 25 dagar”, kan också laddas ner
från de landsspecifika sidorna för att inspirera tittarna att följa Kristi lärdomar under julen.

På de 30 landsspecifika kommunikationssidorna i Europaområdet finns förslag på tjänande och
exempel på Kristi lärdomar i dagliga memes, tjänandeförslag och korta videor med innehåll på
23 olika språk.

Huvudvideon kan också spelas upp och laddas ner via landsspecifika sidor och mormon.org. Det delbara innehållet läggs upp på sociala medier, till exempel Facebook och Twitter. De som
använder sociala medier uppmanas att berätta om sina upplevelser med hashtaggen
#ettLJUSförVÄRLDEN.

Tidigare initiativ
Kyrkan har sponsrat internetkampanjer för jul och påsk under de senaste åren. Julkampanjerna
började 2014 med initiativet ”Han är gåvan”. Därefter följde kampanjen ”En Frälsare är född”
2015. Under påsken hölls kampanjerna ”Tack vare honom”, ”Eftersom han lever”, ”Följ honom”
och ”Fridsfursten”. Alla kampanjerna nådde miljontals tittare runt om i världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.