Ledares biografi

José A. Teixeira

Äldste José A. Teixeira inröstades som medlem i de sjuttios första kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 5 april 2008, vid 47 års ålder.  Vid tiden för kallelsen hade han verkat som president för Brasilienmissionen Sāo Paulo Syd.  Han verkade som medlem i de sjuttios tredje kvorum i området Europa Väst mellan 1997 och 2005.  Han har verkat som rådgivare i presidentskapet för området Europa från den 1 augusti 2009 till den 31 juli 2012, och sedan dess som president för området Europa.

José Teixeira tog examen i redovisning och handel vid Jaime Cortesao redovisningsinstitut i Portugal 1978. Han tog examen i företagsledning vid IAT handelsskola i Portugal.  Innan han kallades att bli missionspresident var han internationell controller för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga med ansvar för Europa och Afrika.  I den egenskapen var han chef för centret för produktberedning för Europa och Afrika i Solihull i England och var överinseende över alla controllers i områdena Europa Öst, Centrala Europa, Europa Väst, Afrika Sydöst och Afrika Väst.

Han har verkat i många kallelser i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Portugalmissionen Lissabon, äldstekvorumpresident, distriktspresident, rådgivare till stavspresident, högprästgruppledare, rådgivare till biskop, högrådsmedlem, stavspresident, områdessjuttio och missionspresident.

José Augusto Teixeira da Silva föddes i Vila Real i Portugal den 24 februari 1961.  Han gifte sig med Maria Filomena Lopes Teles Grilo i juni 1984.  De har tre barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.