Pressmeddelande

Inspirerande tankar

Vittnesbörd
Jag vill ge er mitt vittnesbörd. Jag vet att Gud vår evige Fader lever, att han är universums store Härskare och att vi är hans barn, och att han på något sätt hör och besvarar sina barns böner. Jag vill att ni ska veta att jag vet att Jesus är Kristus, den levande Gudens Son, att han lämnade sitt kungliga hem i himlen och kom ner bland människorna ” hatad och smädad av människorna ” och att han gick omkring och gjorde gott. [Se Apg 10:38.] Han korsfästes på grund av människornas hat. Han uppstod den tredje dagen ” som "förstlingen av de insomnade". (1 Kor 15:20) Jag vill att ni ska veta att Fadern och Sonen visade sig för pojken Joseph Smith och inledde denna underbara tidsutdelning ” den största tidsutdelningen i världshistorien. (Möte för medlemmar i Söul i Sydkorea den 31 juli 2005.)

Hans offer för vår skull
Jag är så oerhört tacksam för Jesu Kristi evangelium, för vittnesbördet om Frälsarens försoning. Jag tror på det av hela mitt hjärta, och jag lever för det, och jag vittnar om det denna dag. Av alla händelser i människans historia finns det ingen som kan liknas vid Frälsarens försoning i fråga om betydelse och följder. Gud vare tack för hans dyrbara Sons gåva, han som vi alla är tack skyldiga för hans offer för vår skull. (Möte för medlemmar i Köpenhamn den 22 maj 2004.)

Jesu Kristi gudomliga mission
Vi är en storslagen familj, sammansvetsade i en enhet av kärlek och tro. Vi har fått stora välsignelser, både som folk och som enskilda. Vi bär i vårt hjärta en fast och orubblig övertygelse om Herren Jesu Kristi gudomliga mission.

Han var den store Jehova i Gamla testamentet, Skaparen som under ledning av sin Fader skapade allting, "och utan honom har inget blivit till, som är till". (Joh 1:3) Han var den utlovade Messias som kom med "läkedom under sina vingar". (Mal 4:2) Han gjorde underverk, han var den store helaren, uppståndelsen och livet. Han är det enda namnet under himlen genom vilket vi kan frälsas [se Apg 4:12] ...

Han kom som en gåva från sin evige Fader. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh 3:16)

I sin stora nåd lämnade han sin tron i himlen och kom till jorden för att födas i ett stall, i ett ockuperat land. Han gick längs Palestinas dammiga vägar, botade de sjuka, undervisade om läran och välsignade alla som tog emot honom ...

På Golgatas kulle gav han sitt liv för oss alla. Det är den största gåva som någon av oss någonsin kan få. Det är uppståndelsens och det eviga livets gåva. [Se L&F 14:7.]

Vi ärar hans födelse. Men utan hans död skulle den födelsen bara ha varit ännu en födelse. Det var återlösningen, som han åvägabringade i Getsemane örtagård och på Golgatas kors, som gjorde hans gåva odödlig, allomfattande och evig. Hans försoning för alla människors synder var stor. Han är uppståndelsen och livet, "förstlingen av de insomnade". (1 Kor 15:20) Tack vare honom kommer alla människor att uppresas ur sin grav.

Vi älskar honom. Vi ärar honom. Vi tackar honom. Vi dyrkar honom. För var och en av oss och för hela mänskligheten har han gjort det som ingen annan skulle ha kunnat göra. Gud vare tack för gåvan som var hans älskade Son ” vår Frälsare, världens Ã…terlösare, det felfria Lammet som frambars som ett offer för hela mänskligheten. (Möte för missionärer i Salt Lake City i Utah den 15 december 2002.)

Stå som vittne
Jag tänker i kväll på det förunderliga tillfälle då Paulus beskriver sin upplevelse på vägen till Damaskus. Han såg ett ljus från himlen och hörde en röst tala till honom. Och han föll till marken och sade: "Vem är du, Herre?"

Och Jesus sade: "Stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne ... för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud." (Apg 26:15“16, 18)

Jag tror att uppmaningen som Herren gav till Paulus gäller oss alla. "Stig upp", säger han, "och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne."

Var och en av er har ansvaret att stå som vittne om Jesu Kristi evangeliums eviga sanning. Ni har ansvaret att öppna ögonen på andra "så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud." (Möte för medlemmar i Nairobi i Kenya den 4 augusti 2005.)

Vår tillflykt, vår frid
Vi lever i en komplicerad tid. Vi ställs inför mycket allvarliga problem. Några av oss drabbas av sjukdom, av ekonomiska svårigheter, av oro och bekymmer över många saker. Vår tillflykt, vår frid, vår välfärd ligger i att göra Herrens vilja. (Stavskonferens i Australien den 12 februari 2005.)

Värdiga att besöka templet
Jag uppmanar varje far och make att se till att han är värdig att ta sin hustru och sina barn till templet. Det finns inget i hela världen som kan ersätta detta. Det är den största välsignelse som något äkta par kan få. Skjut inte upp det. Börja i dag, om du behöver omvända dig, och bli värdig att få en tempelrekommendation. (Möte för medlemmar i Santiago i Chile den 11 mars 2006.)

Exempel på rättfärdigt leverne
Vi börjar bli kända som ett bra folk, ett vänligt folk, ett kärleksfullt folk som vill hjälpa och välsigna människor runtomkring oss. Himlen ler över oss, och det tillkommer var och en av oss att i gengäld leva rättfärdigt och göra Herrens vilja. (Stavskonferens i St George i Utah den 27 februari 2005.)

Stå mer rakryggade
Vi lever i en värld full av smuts och omoral och svårigheter. Höj dig över detta, stå mer rakryggad, lämna världen bakom dig och lev som Herren vill att du ska leva ...

Vi har så mycket att ge. Tänk bara på allt vi har att erbjuda. Andra människor förstår inte Guds sanna natur. De hålls fortfarande kvar av fjärde århundradets nicenska trosbekännelse, vilket jag inte kan förstå. Men vi har en fullkomlig kunskap om Guds natur som har kommit genom profeten Joseph Smiths första syn. Han såg Gud. Han hörde honom tala. Han såg hans Son. Han hörde honom tala, och han kunde tala med dem. Det fanns ingen tvekan hos honom angående Guds sanna natur. Vad underbart detta är. I skrifterna står det: "Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." (Joh 17:3)

Det är en stor och förunderlig gåva som vi har att ge till världen ” en riktig förståelse av Gud. Vi är hans barn. Vår nationalitet har ingen betydelse. Det spelar ingen roll var vi föddes. Det spelar ingen roll om vårt hår är mörkt eller ljust. Det spelar ingen roll vilken form våra ögon har. Var och en av oss är ett Guds barn. Han är universums store Gud, men han är också vår Fader som vi kan gå till i bön. Vi vet, jag vet, ni vet, att han hör och besvarar våra böner ... Vad underbart och förunderligt detta är. (Möte för medlemmar i Vladivostok i Ryssland den 31 juli 2005)

Predika evangeliet
Gå ut och predika om verket. Den första förpliktelse som lades på denna kyrka, redan innan den organiserades, var förpliktelsen att gå ut och undervisa om evangeliet. Den förpliktelsen har aldrig lyfts bort. Den har blivit kvar hos oss sedan dess. (Möte för missionärer i Columbia i South Carolina den 20 nov 2004)

Denna sista tidsutdelning
Vad underbart det är att [Gud] har sett med välbehag på denna sista tidsutdelning, tidernas fullhets utdelning, att han har återställt sitt verk med alla tidigare utdelningars kraft, härlighet och sanning i denna stora och slutliga tidsperiod ... Jag vet att Gud vår evige Fader lever och älskar oss; att Jesus är hans älskade Son, vår Ã…terlösare, vår Frälsare, vår Herre, vår Vän; att Joseph Smith var och är en profet; att denna kyrka är sann; att det är deras verk som återställts till jorden till välsignelse och lycka för oss. (Regionkonferens i Salt Lake City i Utah den 4 maj 2003.)

Förslag till hemlärare
Efter att ha studerat budskapet under bön kan ni dela med er av det på ett sätt som uppmuntrar dem ni undervisar att delta. Här följer några exempel:

  1. Låt en familjemedlem läsa ett eller två stycken högt från var och en av de tre första delarna som handlar om Frälsaren. Be familjemedlemmarna berätta hur de känner för Herren, för hans offer och för hans mission. Bär också ditt vittnesbörd.
  2. Ã…terge för familjemedlemmarna de delar som innehåller en uppmaning från president Hinckley. Låt familjemedlemmarna lyssna efter och ange vilka uppmaningar profeten ger. Inbjud familjen att välja en uppmaning som de ska arbeta på tillsammans.
  3. Visa familjen en av bilderna från artikeln. Fråga vad det är som händer på bilden, varför det är viktigt och vad vi kan lära oss av det. Läs orden från president Hinckley som har att göra med bilden. Avsluta med ditt vittnesbörd.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.