Pressmeddelande

Hundraårsfirande av Svenska missionen

President Monson och äldste Perry var bland dem som samlades för hundraårsjubileet

Det dröjde nästan tre år innan missionärer på nytt fick uppgiften att arbeta i Sverige. Nästa missionärer som kom var svenskar som tog sig över Öresundskanalen från Köpenhamn och började arbeta i Skåne i samhällena Skönabäck, Malmö, Lomma och Lund våren 1853. Kyrkan fortsätter att växa i Sverige. Det finns 9 000 medlemmar i en befolkning på omkring 9 miljoner, vilket gör Sverige till ett av de länder i området Centrala Europa som har mest medlemmar i förhållande till folkmängden. Det finns fyra stavar och två distrikt i landet, och ett tempel i Stockholm som invigdes i juli 1985.

Av Damion Potter, Church News

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.