Pressmeddelande

Gordon B Hinckley har avlidit

SALT LAKE CITY 27 januari 2008 President Gordon B Hinckley, som ledde Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga under tolv år av global expansion, har dött vid 97 års åld

President Hinckley var den femtonde presidenten i kyrkans 177-åriga historia och har verkat som dess president sedan den 12 mars 1995.

Kyrkans president dog i sin lägenhet i centrala Salt Lake City kl 19:00 på söndagskvällen av åldersrelaterade orsaker. Familjemedlemmar fanns vid hans sida. En efterträdare förväntas inte utses formellt av de tolv apostlarnas kvorum i kyrkan förrän efter president Hinckleys begravning som hålls inom de närmaste dagarna.

President Hinckley var ännu vid 97 års ålder känd som en outtröttlig ledare som alltid arbetade heltid vid kontoret och reste vida omkring i världen för att träffa kyrkans medlemmar som nu är 13 miljoner till antalet och finns i 171 nationer.

Hans slagfärdighet och humor kombinerat med hans vältalighet vid talarstolen gjorde honom till en av kyrkans mest älskade ledare i vår tid. Han var en djupt andlig man med en stor förkärlek för historia och fyllde ofta sina predikningar med berättelser från kyrkans pionjärförflutna.

Han var populär som intervjuobjekt hos journalisterna och har setts på "60 Minutes" med Mike Wallace och på CNN:s "Larry King Live" liksom i hundratals dagstidningar och tidskrifter under årens lopp. Under OS i Salt Lake City 2002 uppmärksammade media hans begäran att kyrkan skulle avhålla sig från proselytering bland besökarna vilket gjorde att allmänheten fick ett mycket gott intryck av kyrkan.

President Hinckleys personliga initiativförmåga och inriktning har särskilt avspeglat sig i kyrkans betydande utveckling under senare år. Kyrkans president tillkännagav att 100 tempel skulle vara i drift före slutet av år 2000 och inlät därmed kyrkan i ett massivt tempelbyggnadsprogram.

År 1999 --- 169 år efter det att kyrkan organiserades av grundaren Joseph Smith --- hade kyrkan 56 tempel i verksamhet. Tre år senare hade antalet fördubblats, till stor del tack vare en ytterst praktisk arkitektplan för mindre tempel som gjorde att många avlägsna platser på jorden kunde få denna heliga byggnad. Många fler medlemmar i kyrkan kan nu delta i de heliga ceremonier som bara utförs i templen, bland annat vigsel för evigheten och besegling av familjen som en evig enhet.

President Hinckley var den mest beresta presidenten i kyrkans historia. Hans plikter har tagit honom jorden runt många gånger för att träffa sista dagars heliga i mer än sextio länder. Han var den första av kyrkans presidenter som rest till Spanien, där han 1996 tog första spadtaget till ett tempel i Madrid; och till de afrikanska nationerna Nigeria, Ghana, Kenya, Zimbabwe och Kap Verde, där han träffade tusentals sista dagars heliga 1998. År 2005 färdades han drygt 4 000 mil under en rundtur till Ryssland, Sydkorea, Kina, Taiwan, Indien, Kenya och Nigeria.

Vid kyrkans generalkonferens i april 2001 införde president Hinckley Ständiga utbildningsfonden --- ett ambitiöst program som hjälper unga medlemmar i kyrkan (i huvudsak återvända missionärer från utvecklingsländer) att få en högre utbildning och yrkesutbildning i nationer där de troligtvis aldrig skulle få det annars.

Närmare hemmet i Salt Lake City tillkännagav president Hinckley 1996 ett nytt konferenscenter, och invigde det fyra år senare. Med plats för 21 000 personer anses byggnaden vara den största religiösa åhörarsalen i världen och har blivit centrum för kyrkans konferensbudskap till världen som sänds ut på 91 språk.

Också före sin ämbetstid som president inbegrep president Hinckleys omfattande tjänande i kyrkan 14 år som rådgivare i första presidentskapet, den högsta presiderande enheten i kyrkans ledning, och dessförinnan i 20 år som medlem i de tolv apostlarnas kvorum.

President Hinckley föddes den 23 juni 1910 i Salt Lake City till Bryant Stringham och Ada Bitner Hinckley. En av hans förfäder, Stephen Hopkins, kom till Amerika på skeppet Mayflower. En annan, Thomas Hinckley, verkade som guvernör för Plymouth Colony från 1680 till 1692.

President Hinckleys första jobb var som tidningspojke för Deseret News, en av Salt Lake Citys dagstidningar. Efter att ha studerat vid allmänna skolor i Salt Lake City tog han kandidatexamen vid University of Utah och verkade sedan under två år som heltidsmissionär för kyrkan i Storbritannien. Han verkade med den äran och utsågs så småningom som assistent till kyrkans apostel som presiderade över alla europeiska missioner.

Efter att framgångsrikt ha fullföljt sin missionärstjänst under mitten av 1930-talet ombads han av den dåvarande presidenten i kyrkan, Heber J Grant, att organisera det som nu har blivit kyrkans informationstjänstavdelning.

President Hinckley började verka som medlem av Söndagsskolans generalkommitté 1937, två år efter att ha återvänt från sin missionärstjänst i Storbritannien. I tjugo år har han lett kyrkans informationsråd. År 1951 utsågs han till verkställande sekreterare för kyrkans missionärskommitté med ansvar för hela kyrkans missionsprogram. Han verkade som sådan i sju år.

Den 6 april 1958, medan president Hinckley verkade som president för Millcreeks östra stav i Salt Lake City (en stav kan jämföras med ett stift), utsågs han till generalauktoritet, eller seniorledare på heltid för kyrkan. I denna kapacitet verkade han som assistent till de tolv apostlarnas kvorum innan han utsågs som medlem i de tolv apostlarnas kvorum den 5 oktober 1961.

President Hinckley har fått flera utmärkelser inom undervisning, bland annat Distinguished Citizen Award från Southern Utah University, Distinguished Alumni Award från University of Utah och hedersdoktorat från Westminster College, Utah State University, University of Utah, Brigham Young University, Southern Utah University, Utah Valley State College och Salt Lake Community College. The Gordon B. Hinckley Endowment for British Studies, ett program med inriktning på Storbritanniens konst, litteratur och historia, infördes vid University of Utah.

President Hinckley fick utmärkelsen Silver Buffalo Award av Boy Scouts of America, mottog hedersutmärkelser av National Conference of Community and Justice (tidigare National Conference of Christians and Jews) för hans främjande av tolerans och förståelse i världen, och mottog utmärkelsen Distinguished Service Award av National Association for the Advancement of Colored People. År 2004 fick president Hinckley också utmärkelsen Presidential Medal of Freedom av president George W Bush i vita huset.

I mars 2000 talade president Hinckley till National Press Club i Washington D C. Han har också talat till Religion Newswriters Association och U.S. Conference of Mayors, samt två gånger till Los Angeles World Affairs Council.

President Hinckley har skrivit och gett ut flera böcker och många handledningar, broschyrer och manuskript, bland annat storsäljaren Standing for Something som riktar sig till allmänheten. I boken förespråkar han dygderna kärlek, ärlighet, moral, artighet, inlärning, förlåtelse, barmhärtighet, sparsamhet och flit, tacksamhet, optimism och tro. Han vittnar också om det han kallar "dygdens väktare", nämligen det traditionella äktenskapet och den traditionella familjen.

President Hinckley gifte sig med Marjorie Pay i Salt Lake-templet 1937. De har fem barn och 25 barnbarn. Syster Hinckley avled den 6 april 2004.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.