nyhetsartikel

Generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: En möjlighet att höra från en nutida profet

Miljoner samlas i helgen den 6 och 7 april för att delta i generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Ett av kyrkans kännetecken är tron på att Gud fortfarande talar till nutida profeter för att leda sina barn precis som han gjorde med Mose, Abraham och andra på Bibelns tid. Generalkonferensen ger medlemmar i och vänner till Jesu Kristi kyrka möjligheten att två gånger om året lyssna till Herrens vägledande röst genom profeten, president Russell M. Nelson.

Förutom president Nelson får många andra ledare i kyrkan tillfälle att tala under konferensen, däribland medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum. Liksom profeten tar apostlar också emot vägledning och uppenbarelse från Gud, precis som Petrus, Jakob, Johannes och Paulus i Nya testamentet. En apostels främsta ansvar är att vittna om Kristus och inbjuda alla att vända sig till Frälsaren och utveckla en egen relation till honom.

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum sa under generalkonferensen i april förra året: ”Jag vittnar om att Jesus Kristus är vår uppståndne och levande Återlösare. Och jag lovar att han vägleder, skyddar och stärker oss när vi vandrar i hans Andes ödmjukhet.”

Under konferensen talar även andra kvinnliga och manliga seniorledare i kyrkan.

Alla inbjuds att delta i kyrkans årliga generalkonferens för att ta del av de inspirerande budskapen och lära sig mer om Jesus Kristus.

Generalkonferensens schema i april 2019 (svensk tid):

  • Prästadömets möte för män som bär aronska eller melkisedekska prästadömet hålls söndagen den 7 april klockan 02:00.
  • Möten för alla medlemmar hålls lördagen och söndagen den 6 och 7 april klockan 18:00 och 22:00. Alla lördagens möten samt Prästadömets möte sänds i repris dagtid på söndagen.

Konferensen sänds via internet på ChurchofJesusChrist.org och finns tillgänglig på över 80 språk. Kyrkans medlemmar och vänner inbjuds att koppla upp sig och delta. Följ hashtaggen #GeneralConference på sociala medier för att se hur nutida profeters och apostlars ord inspirerar miljoner människor.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har över 16 miljoner medlemmar över hela världen, varav över en halv miljon i 1 400 församlingar i Europa.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.