Pressmeddelande

Första spadtaget tillkännagivet för Lissabons tempel i Portugal

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillkännagav i dag att första spadtaget för Lissabons tempel kommer att äga rum den 5 december 2015, kl. 12.00 (lokal tid). Tempelplatsen är belägen på Avenida Dom João II, 1990-364 Moscavide i Lissabon, i ett område benämnt Parque das Nações (Nationernas Park), som byggdes till världsutställningen 1998. Närvarande vid den här ceremonin är endast de inbjudna. Allmänheten inbjuds att se händelsen live i lokala möteshus.

Lissabons tempel i Portugal blir kyrkans första tempel i landet. Ytterligare 13 finns i hela Europa. Kyrkan har för närvarande 148 tempel i drift över hela världen.

Kyrkans tempel skiljer sig från kyrkans möteshus eller kapell, där medlemmarna träffas till gudstjänst på söndagarna. Ett tempel anses vara ”Herrens hus” där Kristi lärdomar bekräftas genom vigslar, dop och andra förrättningar som förenar familjerna för evigheten. I dessa tempel lär medlemmar mer om livets mening och ingår förbund med Jesus Kristus och sin nästa.

OBS: En avdelning för media ges plats vid ceremonin. De media som täcker evenemanget ombes vara på plats senast kl. 11.30 för att kunna få video, stillbilder och ljud från de tal som hålls, samt själva spadtaget. Media ombes dock respektfullt att inte spela in själva invigningsbönen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.