Pressmeddelande

Första presidentskapets julbudskap för 2015

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har publicerat följande julbudskap för 2015:

Vi finner den sanna julglädjen när vi låter Frälsaren genomsyra den här tiden. Vi kan hålla honom i våra tankar och våra liv när vi utför det verk han vill att vi ska utföra här på jorden. Låt oss, särskilt vid den här tiden, följa hans exempel när vi älskar och tjänar vår nästa.

Julen är andan av att ge utan en tanke på att få. Den är glädjen av att se glädje hos andra människor. Den är att glömma sig själv och finna tid för andra. Den är frid eftersom vi funnit frid i Frälsarens lärdomar. Den är den tid när vi som djupast inser att ju mer kärleken sprids, desto mer av den finns det för andra.

Då julhelgen sveper in oss i all sin härlighet, må vi då liksom de vise männen söka en klart skinande stjärna som leder oss till julens möjlighet att tjäna vår nästa. Må vi alla färdas till Betlehem i anden och ta med oss ett milt och omtänksamt hjärta som gåva till Frälsaren. Och må vi alla ha en glädjerik jul.

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.