Pressmeddelande

Fas 2: Templet i Stockholm öppet för levande förrättningar

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Enligt första presidentskapets anvisningar har detta tempel återupptagit begränsad verksamhet. För närvarande genomförs bara förrättningar för levande. Förrättningar kommer att genomföras endast efter överenskommelse och begränsas generellt till personer som bor i någon del av Sverige. För dessa förrättningar kommer templet att ha minimal personal och antalet gäster kommer att begränsas. För närvarande behöver planering ske flera veckor i förväg. För att schemalägga ett möte, skicka ett e-postmeddelande till templet (stock-off@churchofjesuschrist.org) och inkludera medlems namn, önskad förrättning, önskat förrättningsdatum, telefonnummer och den bästa tiden att kontakta dig. Alla regeringens riktlinjer kommer att följas, inklusive föreskrifter som rör resor, sammankomster, sanitet och säkerhet. Gästhemmet och RetailCentret förblir stängda. Kontrollera denna sida regelbundet för uppdateringar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.