Officiellt uttalande

Första presidentskapet sänder "varmaste lyckönskningar" till den nyvalde påven

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gjorde följande uttalande på onsdagen:

På ledares och medlemmars vägnar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sänder vi våra varmaste lyckönskningar till hans helighet påven Franciscus och ber att han ska känna Herrens frid när han verkar som ledare för den katolska kyrkan.

Vi har känt oss hedrade och glada över våra två trosuppfattningars samarbete i frågor som rör tro, moral och tjänande av fattiga och behövande. Vi sätter stort värde på de relationer som har skapats i dessa gemensamma ansträngningar och är tacksamma för det goda som har uträttats.

Vi ser fram emot att tillsammans söka efter, som aposteln Paulus skrev, allt som är sant, ärligt, rätt, rent, dygdigt och förtjänar beröm (se Fil. 4:8).

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.