Pressmeddelande

Evenemanget ”Var ett” – en vädjan om optimism och om att övervinna fördomar

Evenemanget bjöd på sång, dans och det talade ordet

”Endast insikten om Guds sanna faderskap kan frammana en fullkomlig uppskattning för mäns sanna broderskap och kvinnors sanna systerskap”, sa president Russell M. Nelson under Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas fyrtioårsfirande till minne av uppenbarelsen om prästadömet. ”Denna insikt ger en önskan att bygga broar av samarbete i stället för åtskiljande murar.”

President Nelsons tal fredagen den 1 juni 2018 avslutade ett 90 minuter långt evenemang vid konferenscentret på Temple Square, där man genom sång, dans och det talade ordet firade kyrkans uppenbarelse från juni 1978 som gav alla Guds barn överallt i världen rätt att ta emot templets och prästadömets alla välsignelser. Evenemanget bar titeln ”Var ett”, som hänvisar till kyrkans skrifter där Jesus säger: ”Var ett, om ni inte är ett är ni inte mina” (L&F 38:27).

Berättare återgav händelser från Jane Manning James och Elijah Abels liv. De var två afroamerikanska sista dagars heliga som levde under 1800-talet. Berättelser återgavs också om flera pionjärmedlemmar under de senaste 50 åren, bland annat Anthony Obinna från Nigeria, Joseph William Billy Johnson från Ghana, Victor Nugent från Jamaica och Helvécio Martins från Brasilien. Musiken framfördes av sjufaldiga Grammy-vinnaren Gladys Knight, kören Saints Unified Voices, underhållaren och YouTube-sensationen Alex Boyé, familjen Bonner, Unity Gospel Choir International samt medlemmar från Mormon Tabernacle Choir. Totalt sett deltog hundratals sångare och dansare i jubileet.

Yvonne Baraketse, kvällens koreograf och sista dagars helig sedan sin tid som flykting i Belgien, sa att hon hoppas man lämnade fredagens evenemang med en djupare insikt om att ”vi alla är Guds barn, att han älskar oss [och] att han har en plan för var och en.” Temanuata Laussen, medlem i Gladys Knights Saints Unified Voices Choir, uttryckte samma önskan, liksom tacksamheten över att få vara en del av jubileet. ”Jag kan inte ens säga hur stor välsignelse det är att få vara en del av det här”, sa hon. ”Det har varit så fint att vi alla kunde samlas med våra skiftande kulturer, musikbakgrunder och religiösa bakgrunder. Jag hoppas att [alla] går härifrån och känner kärleken från vår Fader i himlen, känner kärleken från de tolv apostlarnas kvorum [och] vårt första presidentskap.”

President Dallin H. Oaks, som verkar som förste rådgivare till president Nelson, inledde jubileet med att berätta hur han fick höra om uppenbarelsen i juni 1978 som upphävde restriktionen mot ordination inom prästadömet och gav alla värdiga sista dagars heliga, både män och kvinnor, möjlighet att ta emot templets välsignelser.

President Oaks, som var rektor för Brigham Young University just då, fick ett telefonsamtal hemma från en apostel när han och hans söner arbetade ute med en jordhög. När han hade tagit samtalet och hört nyheten kom han tillbaka ut, satte sig på jordhögen och grät medan han berättade om uppenbarelsen för sina söner.

”Jag hade sett smärtan och frustrationen hos dem som led under de här restriktionerna och hos de personer som kritiserade dem och sökte efter anledningar. Jag studerade anledningarna som getts och fick ingen bekräftelse på att någon av dem var sann”, säger president Oaks. ”Som en del av mina bönefyllda studier insåg jag att Herren i allmänhet sällan ger någon anledning till de bud och instruktioner han ger sina tjänare. Jag bestämde mig för att vara lojal mot våra profetiska ledare och be om – vilket utlovats från början av de här restriktionerna – att dagen skulle komma när alla fick ta del av prästadömets och templets välsignelser. Nu, den 8 juni 1978, hade den dagen kommit, och jag grät av glädje.”

I fråga om de tidigare restriktionerna gällande prästadömet och templet uppmanade president Oaks oss att se framåt: ”Låt oss alla se framåt i enheten i vår tro och lita på Herrens löfte att ’han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna’ (2 Ne. 26:33).”

President Oaks sa att en av de viktigaste effekterna av uppenbarelsen om prästadömet är dess ”gudomliga vädjan om att överge en fördomsfull inställning mot någon grupp av Guds barn”. Han påpekade att rasism var den mest märkbara av dem men sa att många andra folkgrupper har förföljts på grund av sin etniska bakgrund, kultur, nationalitet, samt utbildningsmässiga eller ekonomiska omständigheter.

”Som Guds tjänare som har kunskapen och ansvaret för hans stora frälsningsplan bör vi skynda oss att ändra vår inställning och våra handlingar – både som institution och som enskilda – så att vi överger alla personliga fördomar”, sa president Oaks.

Det är det här som kan hända när man blir medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sa president Nelson i sitt avslutande tal.

”Olikheter i fråga om kultur, språk, kön, ras och nationalitet bleknar i betydelse när de trofasta går in på förbundsstigen och kommer till vår älskade Återlösare”, sa han. ”[Må vi] överge alla fördomsfulla bördor och vandra rättrådigt med Gud – och med varandra – i fullkomlig frid och rättvisa.”

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.