nyhetsartikel

EU-kontor öppnas - mormonapostel mottar hedersbetygelse i Bryssel

Den 18 mars mottog äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum en hedersbetygelse under en middag med anledning av att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga öppnade sitt EU-kontor i Bryssel. Bland de närvarande fanns religiösa ledare, representanter för den internationella NGO-rörelsen och andra framstående gäster. Värd för middagen var äldste José Teixeira, president för området Europa i kyrkan.

Tidigt under dagen träffade äldste Christofferson EU-kommissionens Katharina von Schnurbein, rådgivare till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i frågor som berör kyrkor, religiösa föreningar eller samfund samt filosofiska och icke-konfessionella organisationer. Under mötet uttryckte äldste Christofferson sin uppskattning för EU:s efterfrågan på kyrkors medverkan och engagemang i formuleringen av EU:s riktlinjer. Han betonade också Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas villighet att aktivt delta i detta viktiga arbete.

Med sitt europeiska huvudkontor i Frankfurt är kyrkan mycket intresserad av ett nära samarbete med de institutioner i EU som behandlar frågor om tro, familjen och religions- eller trosfrihet, för att befrämja och befästa de förmåner som Jesu Kristi evangelium medför för alla människor i Europa och övriga världen. Kyrkans EU-kontor i Bryssel ska söka efter möjligheter att betjäna allmänheten i Europa genom sina politiska och institutionella organ, och genom att samarbeta med internationella medlemmar i NGO, religiösa organisationer och det civila samhället.

”Vi respekterar EU-institutionerna och deras riktlinjer vad gäller religionsfrihet och vi tar våra relationer med EU på allvar. Vi vill bidra så gott vi kan. Som en kyrka förstår vi vad förföljelse innebär och har därför en utökad uppskattning för religionsfrihetens betydelse" sade äldste D. Todd Christofferson under sitt inledningstal vid middagen. Äldste Teixeira tillade att ”kyrkan som institution inte stödjer, talar för eller motsätter sig politiska partier, kandidater eller partiprogram, utan vi förbehåller oss rätten att opartiskt ta upp frågor som vi tror är av avgörande betydelse för samhälle och moral, eller som direkt påverkar kyrkans intressen.”

Francesco Di Lillo, nyligen utsedd kontorschef, ser fram emot möjligheten att arbeta med EU–tjänstemän och andra representanter från det civila samhället i frågor av gemensamt intresse. Han sade: ”Kyrkan och dess 15 miljoner medlemmar i hela världen söker ständigt efter möjligheter att tjäna och samarbeta med samhället. En av våra trosartiklar lyder: ”Finns det något som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt, så söker vi efter detta.” Kontoret ska söka möjligheter att befrämja sådant, och vi ska sträva efter att göra det genom att samarbeta med dem som har samma värderingar och intressen.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.