nyhetsartikel

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso inbjuder mormonledare till högnivåmöte för religiösa ledare

Äldste José A. Teixeira, president för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, kom samman med ledande representanter i Europa för kristendomen, islam, judendomen och andra religioner för att diskutera ”Europeiska unionens framtid”.

Värd för mötet var EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Ordförandeskapet vid diskussionerna delades av EU-parlamentets talman Martin Schulz och EU-rådets ordförande Herman Van Rompuy. Det här var första gången som en representant för Jesu Kristi Kyrka blivit inbjuden.

Under diskussionerna föreslog äldste Teixeira att tro, familj och religionsfrihet skulle ges en framträdande roll och tas under moget övervägande när man utarbetade EU-riktlinjer. På så sätt skulle man bevara det ursprungliga syftet med Europeiska unionen och de värderingar som låg till grund för den och säkerställa en stark och fredligare framtid för Europa. Han sade: ”Europas framtid är nu. Den ligger i våra familjer, där barnen får lära sig vad som är viktigt i livet: sanning, redbarhet, dygd, självbehärskning, utbildning, hederligt arbete och om livets syfte och förmån.”

Deltagarna accepterade ordförande Barrosos uppmaning att fundera över Europeiska unionens nuvarande problem och möjligheter: Ett trängande behov av att stärka länken mellan EU:s medborgare och unionens demokratiska process; unionsländernas gemensamma värderingar i fråga om fred, frihet, demokrati och rättssamhälle; de moraliska och politiska plikter som måste fullgöras inte bara av institutionerna utan av varje medborgare i unionen.

Inskrivet i Lissabonfördraget från 2009 är en öppen, tydlig och regelbunden dialog såväl med religiösa sammanslutningar som med filosofiska och konfessionslösa organisationer (Art. 17 EUF). Dagens möte för religiösa ledare är det tionde i en serie årliga möten som kommissionsordförande Barroso startade 2005.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, en kristen tro med över en halv miljon medlemmar i Europa, öppnade nyligen ett EU-kontor i Bryssel och söker tillfällen att betjäna allmänheten i Europa genom unionens politiska och institutionella organ och genom att samarbeta med icke-statliga internationella organisationer, religiösa sammanslutningar och civilsamhället.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.