Pressmeddelande

Erkännande av vänliga handlingar

ATEN, Grekland --- För andra året sponsrade Greklandmissionen Aten ett erkännande av vänliga handlingar där personer från hela Grekland hedrades för sina ideella insatser. De hedrades under en ceremoni utomhus som hölls den 25 juni och som uppdelats i två aktiviteter. Den första var en uppstädning av parken Mars Hill, Philipapou Park och Lycavattos Hill av 67 medlemmar och missionärer som bidrog med 254 arbetstimmar i april.

Foto äldste Klane Forsgren

Den andra aktiviteten hedrade nio invånare för deras ideella arbete. De som hedrades var bland annat en stiftelse som samlade 4 500 grekiska namn för genealogisk forskning, en missionär i Katolska kyrkan som arbetade för flyktingar under 10 år, en man som drabbades av polio då han var sju år, men som lärde sig att tillverka ortopedisk utrustning, en grekisk-ortodox präst som grundade ett barnhem och en mycket respekterad advokat som förespråkade religionsfrihet i domstolarna.

Hedersomnämnandet föranleddes av president Gordon B Hinckleys råd att "framhålla det positiva". Det hölls första gången 2003. Missionärerna som hjälpte till med olympiaden 2004 och personligen fick uppleva det grekiska samhällets vänlighet, ville upprepa erkännandet av vänliga handlingar detta år.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.