nyhetsartikel

En apostel uppmanar i Jerusalem till att man lyssnar och lär över religionsgränserna

Äldste Cook talade under en återkommande dialog mellan judar och sista dagars heliga

Den 5 juni 2019, från hörsalen i BYU Jerusalem Center och med dess fantastiska utsikt över gamla stan, talade äldste Quentin L. Cook till forskare inom Jesu Kristi kyrka och judendomen om vikten av en dialog över religionsgränserna för att bygga förståelse och respekt.

 ”Tiden är mogen för att vi ska lyssna på varandra och lära av varandra”, sa äldste Cook till den interreligiösa gruppen under den återkommande dialogen mellan judar och sista dagars heliga, som sker två gånger om året och nu är på sitt tredje år.

Läs hela äldste Cooks tal, ”A Time to Listen and Learn” (endast på engelska – länk: https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/elder-cook-jerusalem-transcript-june-2019).

Äldste Cook talade också om fyra områden där sista dagars heliga och judar står på gemensam grund. De områdena inbegriper ett grundläggande fokus på familjen, en hög prioritering av utbildning, ett starkt åtagande för välgörenhet och humanitärt arbete samt högre nivåer av glädje och optimism. 

Äldste Cook och hans fru Mary levde 33 år på San Francisco-halvön, där deras tre barn växte upp. Det fanns få barn som var sista dagars heliga i skolorna deras barn gick på, vilket gav deras barn större möjlighet att bli nära vänner med sina judiska klasskamrater.

”Det är intressant att alla tre av våra barn hade flera judiska barn bland sina närmaste vänner”, sa äldste Cook. ”Våra barn såg att deras judiska vänner hade liknande starka band till familjen och de kände sig hemma bland dem. Vart och ett av våra barn deltog i flera bar mitzvahs och bat mitzvahs som 13-åringar. De hejade tyst på sina vänner när de citerade avsnitt ur Tora under sina religiösa plikter och ansvar.”

Äldste Cook delade ett skriftställe (Mose 7:28–37) från de heliga skrifterna som finns i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som beskriver en unik bild av Gud – en kärleksfull, medkännande Gud som kan gråta när vi lider. Aposteln sa till den interreligiösa gruppen att verserna beskriver en himmelsk Fader som utan tvekan fäller tårar över outsägligt brutala handlingar, som förintelsen.

I de citerade verserna ser en profet vid namn Enok Gud gråta på grund av dem som ”är kärlekslösa” och ”hatar sitt eget blod”. ”Varför skulle inte himlarna gråta, när de ser att dessa kommer att lida?” frågar Gud Enok.

”Det tycks antyda att det inte bara är hans barns ogudaktighet utan också deras ’elände’, inte bara deras olydnad utan också deras lidande, som gör att han gråter”, sa äldste Cook. ”För mig betyder det att det här skriftstället låter oss se in i Guds hjärta, sinne och själ – han är vår levande, kärleksfulle himmelske Fader, och vi är hans barn. Han gråter med oss när vi lider och gläder sig med oss när vi gör det som är rätt i hans ögon. Jag kan föreställa mig tårarna som fälldes på grund av Shoah, förintelsen. Han är en medkännande Gud som inte är en del av det som orsakar lidandet. Han är den store tröstaren.”

Seniorledaren avslutade med en välsignelse över de närvarande. ”Som apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga upprepar jag den prästerliga välsignelsen i den hebreiska Bibeln: ’HERREN välsigne dig och bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid’ (4 Mos. 6:24–26).” Länk till artikel (och foton) https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/jerusalem-elder-cook-encourages-interfaith-listening-learning

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.