Pressmeddelande

Dieter F. Uchtdorf i kyrkans första presidentskap berättar om när han var flykting som barn

Nyligen höll ledare från hela världen ett möte i London tillsammans med FN:s flyktingkommissariat UNHCR för att hitta lösningar på den växande flyktingkrisen i Europa. Deras mål är att skapa långsiktiga arbets-och utbildningstillfällen för de miljoner människor som nu bor i flyktingläger.

Mormoner i många länder hittar också sätt att hjälpa krisens offer genom att delta i tjänandeprojekt och ge bidrag.    ,

President Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har djup empati för dem som genomlider den nuvarande krisen. 

Den påminner om hans egna upplevelser som barn i ett krigshärjat Tyskland efter andra världskriget, och återigen under det kalla krigets början när Ryssland började spärra av Östtysklands gräns till Västtyskland för att senare stänga den.

Se president Uchtdorf berätta om några av de upplevelserna och hans tankar om den nuvarande krisen [videon är på engelska]:

Som en del av ett fortlöpande arbete med flyktingkrisen skänker Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ytterligare 5 miljoner dollar för att bistå den europeiska flyktingkrisens offer.

I november gav kyrkan ett liknande bidrag för att hjälpa tvångsförflyttade familjer och bad mormoner runt om i världen att hjälpa flyktingar genom att delta i lokala biståndsprojekt och genom donationer.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.