Pressmeddelande

Den första synens dyrbara frukter

Alla dessa byggnader hade en viktig sak gemensam: Guds ande var där. Vi kände Frälsarens kärlek när vi samlades som grens- eller församlingsfamilj.

Möteshuset i Zwickau hade en gammal luftdriven orgel. Varje söndag utsågs en ung man till att pumpa den kraftiga hävstången till bälgen som försåg orgeln med luft. Redan innan jag bar aronska prästadömet fick jag ibland den stora äran att hjälpa till med den här viktiga uppgiften.

Läs fortsättningen i februaris nummer av Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.