Pressmeddelande

Dekanus för Harvards handelshögskola blir ny president för BYU

President Clark avgår officiellt som dekanus för Harvards handelshögskola den 31 juli 2005 och antar sina ansvar vid BYU - Idaho en kort tid därefter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.