Ledares biografi

Äldste Dale G. Renlund

 

Äldste Dale G. Renlund utnämndes till apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 3 oktober 2015.

Äldste Renlund hade verkat som generalauktoritetssjuttio sedan april 2009, innan han utnämndes till de tolvs kvorum. Tidigare verkade han i presidentskapet för området Afrika Sydöst.

Efter att ha tagit kandidat- och läkarexamen vid University of Utah fortsatte äldste Renlund att studera medicin och forska vid John Hopkins Hospital. Han var professor i medicin vid University of Utah och medicinsk chef för hjärttransplantationsprogrammet vid Utah Transplantation Affiliated Hospitals (UTAH).

Äldste Renlund har verkat i ett flertal ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Sverige, stavspresident, biskop och områdessjuttio.

Äldste Renlund föddes i Salt Lake City i Utah i november 1952. Han gifte sig med Ruth Lybbert 1977. De har en dotter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.