Pressmeddelande

Budskap från L Tom Perry

Äldste L Tom Perry Augusti 2004

Strax före generalkonferensen kallade president Hinckley in mig på sitt kontor. Han sade att äldste Oaks och äldste Holland hade lärt sig så mycket underbart när de verkade i Filippinerna och Sydamerika att han ville fortsätta med detta tillvägagångssätt. Han sade: ”Jag vill att du ska åka till centrala Europa så att vi kan uppehålla en nära kontakt med medlemmarna i kyrkan.”

Jag svarade: ”President Hinckley, jag är 81 år gammal!” Och sedan tittade jag på honom tvärs över bordet och insåg att det var fel sak att säga. Så jag tillade snabbt: ”Jag är redo att 175 år med prästadömets kraft göra allt det som du tycker att jag är kapabel till.”

Sedan dess har jag blivit glad över att få vara i centrala Europa. Här går jag i mina pionjärförfäders fotspår. Så mycket av kyrkans styrka under de första åren kom från Europa. Jag ser fram emot att återuppleva deras trosarv.

Under våren 2004 firade kyrkan ett av våra största trosarv. Den 15 maj 1829 – för 175 år sedan – återställdes prästadömet till jorden, vilket gjorde det möjligt för dem som ordinerats därtill att verka i Guds heliga namn.

Denna återställelse började på våren 1829 när Oliver Cowdery kom till profeten Joseph Smith för att verka som skrivare när Joseph översatte Mormons bok. En dag arbetade de med 3 Nephi och läste om hur den uppståndne Herren undervisade profeten Nephi och andra om dopets betydelse. Herren sade: ”Sålunda skolen I döpa, och det skall icke vara någon ordstrid ibland eder … Se, I skolen gå ned och stå i vattnet, och i mitt namn skolen I döpa dem.”1

Övertygade om att också de behövde döpas, gick Joseph och Oliver till en skog som låg utmed Susquehannafloden för att be. Oliver beskriver vad som hände: ”Helt plötsligt, som från evighetens mitt, talade Återlösaren frid till oss. Slöjan eller förlåten delade sig och Guds ängel kom ned iklädd härlighet … Vilken glädje, vilket under, vilken förvåning! Medan världen befann sig i oro och förvirring … sågo vi med våra egna ögon och hörde med våra egna öron.”2

Ängeln presenterade sig som Johannes döparen och berättade för dem att han handlade under ledning av apostlarna Petrus, Jakob och Johannes. Han gav sedan Joseph och Oliver ”Arons prästadöme, som innehar nycklarna till betjäning av änglar, till omvändelsens evangelium och dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse”.3

Under Johannes’ ledning döpte Joseph och Oliver varandra. Sedan profeterade de, fyllda av den Helige Anden, och gladde sig åt att de långa århundradena då evangeliets frälsande förordningar inte kunde utföras hade nått sitt slut.

När vi nu minns denna historiska händelse, må då våra hjärtan fyllas av förnyad styrka så att vi kan verka där Herren vill att vi ska verka, på det sätt som han vill att vi ska verka.

SLUTNOTER

  1. Se 3 Nephi 11:22–23.
  2. Joseph Smiths skrifter 2, fotnot c.
  3. L&F 13:1.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.