Pressmeddelande

Besök i Afrika leder till stora upplevelser med sista dagars heliga

Även om hon var intresserad av det som missionärerna hade att säga var hennes make på arbetsresa, så hon bad dem att komma tillbaka vid en senare tidpunkt för att tala mer med honom.”När jag kom hem träffade jag missionärerna som min familj hade berättat för mig om”, sade äldste Hesbon O Usi. ”Jag ville se hur de dyrkade Gud så jag besökte kyrkan. Jag började genast ställa frågor när jag kom till kyrkan. Jag hade en känsla av att den här kyrkan var annorlunda, så jag lärde mig mer.”

Foto med tillstånd av äldste Neil L Andersen. I Sydafrika kom äldste Neil L Andersen samman med områdesledare och områdessjuttio. Från vänster främre raden: Äldsterna Craig A Cardon, Donald L Hallstrom, Neil L Andersen, biskop Keith B McMullin, Paul E Koelliker. Bakre raden, från vänster: Äldsterna Dale G Renlund, Richard K Ahadjie, Hesbon O Usi, Deblan O Madu, Adesina J Olukanni, Freebody A Mensah, Garith C Hill, Alexander A Odume, Bolin H Brickness, Norbet K Ounleu, Kapumba T Kola, F Michael Watson.

Ju mer familjen Usi studerade och lärde sig om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, desto mer omvända blev de. En kort tid senare, i januari 1993, var broder och syster Usi och deras tillräckligt gamla barn redo för att döpas in i kyrkan. Fyra månader efter det att familjen Usi hade döpts kallades han till grenspresident, en kallelse han verkade i under de nästkommande sju åren.
”Kallelser har varit en del av vårt liv”, sade han. ”När vi får kallelser — vilken som helst kallelse av en Herrens tjänare — tar vi den på allvar och tycker om att göra så bra vi kan med den. Vi tar inte någon kallelse för given.”

Nu, nästan 17 år senare, verkar äldste Usi som områdessjuttio i Nairobi, Kenya. Oavsett om han kallas till grenspresident eller till områdessjuttio vet äldste Usi att bästa sättet att tillbringa sin tid är att tjäna Herren.

Under sitt första besök till Afrika som apostel kom äldste Neil L Andersen i de tolvs kvorum och hans hustru, syster Kathy Andersen, tillsammans med äldste Donald L Hallstrom i de sjuttios presidentskap och hans hustru, syster Diane Hallstrom, för att träffa äldste Usi och andra ledare och medlemmar under resor till Sydafrika och Ghana den 16-24 oktober. ”Vi hade storslagna upplevelser”, berättade äldste Andersen för Church News. ”Herrens hand vilar på dessa länder och kyrkan växer och blomstrar.”

Eftersom mormonkyrkan befinner sig i sin barndom i många av Afrikas länder är många av ledarna, som äldste Usi, första- och andra generationens omvända. Det finns 10 områdessjuttio som verkar i sex länder på den afrikanska kontinenten.

Under apostelns besök kom många ledare långväga ifrån för att närvara vid ett möte med några av medlemmarna i de sjuttios femte kvorum som hölls i Johannesburg. Närvarande var varje områdessjuttio i Afrika, tillsammans med presidentskapet för området Afrika Sydöst — äldste Paul E Koelliker, president; äldste F Michael Watson, förste rådgivare och äldste Dale G Renlund, andre rådgivare — och äldste Craig A Cardon, president för Afrika Väst, och biskop Keith B McMullin, andre rådgivare i presiderande biskopsrådet.
”Det var underbart att samtala med en apostel ansikte mot ansikte i en mer personlig miljö”, sade äldste Usi. ”Det var upplyftande att se och höra en Herrens apostel som undervisar dig så att du kan förstå.”

Foto med tillstånd av äldste Neil L Andersen. Äldste Neil L Andersen och hans hustru, Kathy Andersen, besöker unga ensamstående medlemmar i mormonkyrkan efter en brasafton i Accra, Ghana.

Det var inte bara en minnesvärd upplevelse för äldste Usi att tillbringa tid med att bli undervisad av en apostel, att träffa Afrikas andra områdessjuttio var också enligt honom en enighetsskapande erfarenhet.
”Något man måste uppleva är känslan av broderskap”, sade äldste Usi. ”Många av dessa män är första- eller andra generationens omvända till kyrkan. De kommer från olika bakgrund och kommer tillsammans för att arbeta och bygga upp kyrkan … Det var en förenande prästadömsupplevelse då vi blev som ett när vi alla kom samman för att utbyta erfarenheter och bygga upp varandra.”

Foto med tillstånd av äldste Neil L Andersen. Äldste och syster Andersen tillsammans med president Idyo Raymond Egbo och hans hustru, Comfort Ikip Ese Egbo. President Egbo är president för Nigeriamissionen Calabar.

Under generalkonferensen i april 1997 tillkännagav president Gordon B Hinckley den nya kallelsen områdesauktoritetssjuttio som skulle bidra till att uppfylla behoven globalt hos ett allt större antal medlemmar, och skulle få en viktig roll i att predika och administrera evangeliet. Ämbetet kallas nu för områdessjuttio, och det finns åtta sjuttiokvorum. De som verkar i Afrika tillhör de sjuttios tredje kvorum.

”En områdessjuttios uppgift är att verka under ledning av de tolv apostlarnas kvorum för att utveckla och styra kyrkans angelägenheter i alla länder”, sade äldste Hallstrom. ”De tolv ska kalla de sjuttio att hjälpa till med att predika och förvalta evangeliet.”

Utökandet av de sjuttios kvorum äger rum allteftersom kyrkan fortsätter att växa. Kallandet av områdessjuttio i Afrika åskådliggör kyrkans tillväxt i denna del av världen.

Foto med tillstånd av äldste Neil L Andersen. Äldste och syster Andersen på besök hos biskop Alexander K Baidoo, hans hustru Ernestina och deras barn, i Christiansborgs församling, Christiansborgs stav i Accra, Ghana.

”Dessa ledare har fantastiska saker att berätta”, sade äldste Andersen. ”Att bara sitta ner och samtala med dem om några av de utmaningar som de ställs inför var mycket fascinerande.”

Som en del av resan talade också äldste Andersen och äldste Hallstrom vid en brasafton i Accra, Ghana. Fler än 450 unga ensamstående vuxna var närvarande, liksom många biskopar, stavspresidenter och missionspresidenter.
”Vi träffade alla biskopar och stavspresidentskap i sex stavar runt Johannesburg”, sade äldste Andersen. ”Att bara se kyrkan blomstra … det är underbart att se.”

Han talade om de trofasta medlemmarnas otroliga omvändelser och det inflytande som deras tjänande har haft på kyrkans tillväxt.

Foto med tillstånd av äldste Neil L Andersen. Äldste och syster Hallstrom besökte president Prince Oti Ankrah i Christiansborgs stav, Accra i Ghana, och hans hustru Bernice med familj.

”Vi träffade många medlemmar i deras hem”, sade äldste Andersen. ”Vi var imponerade över andan i deras familjer. Det är ett andligt, rättfärdigt folk och vi kommer att få se kyrkan tillväxa och blomstra i dessa länder.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.