Pressmeddelande

Att frst mormonernas lra

28 november 2011, Salt Lake City Den hr artikeln publicerades frsta gngen den 4 maj 2007 Mnga av missfrstnden angende Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga handlar om dess lrdomar. Nyhetsmedia frgar alltmer vad det r som skiljer kyrkan frn andra trosskdningar, och reportrar tycker om att jmfra en trosskdning med en annan. Kyrkan vlkomnar vetgirighet, men svrigheten med att frst kyrkans lra r inte enbart en frga om tillgng till den rikliga information som finns. Det r snarare en frga om hur informationen tas emot och undersks. Varje religions lrosatser frsts bst d de ses i ett brett sammanhang, och eftertnksam analys krvs fr att frst dem. Nyhetsreportrar som r pressade av dagliga deadlines finner ofta detta problematiskt. Drfr kan ngra f enkla principer som underlttar en bttre frstelse vara till hjlp medan kyrkan fortstter att vxa ver hela vrlden och fr allt strre uppmrksamhet av media: Inte varje uttalande som gjorts av en kyrkans ledare, tidigare eller nuvarande, r ndvndigtvis en lrosats. Ett uttalande som grs av en ledare vid ett enstaka tillflle r ofta en personlig, om n vlbedmd, uppfattning, men r inte avsett att vara officiellt bindande fr hela kyrkan. Med gudomlig inspiration rdgr frsta presidentskapet (profeten och hans tv rdgivare) och de tolv apostlarnas kvorum (kyrkans nst hgsta styrande enhet) tillsammans fr att faststlla grundsatser som genomgende frkunnas i kyrkans officiella publikationer. Dessa lrosatser finns i de fyra "standardverken" med helig skrift (Bibeln, Mormons bok, Lran och frbunden och Den kostbara prlan), i officiella tillknnagivanden och i Trosartiklarna. Enstaka uttalanden har ofta tagits ut ur sitt sammanhang, vilket frvrngt deras ursprungliga innebrd. Vissa lrosatser r viktigare n andra och kan betraktas som grundsatser. Till exempel r Edens lustgrds exakta lge mycket ovsentligare n lran om Jesus Kristus och hans frsoningsoffer. Misstaget som offentliga kommentatorer ofta gr r att ta en dunkel lrdom som r av mindre betydelse i frga om kyrkans syfte och placera den i centrum. Detta r srskilt vanligt bland reportrar eller forskare som frlitar sig p hur andra kristna tolkar kyrkans lrosatser. Med de heliga skrifterna som grundval frkunnade Joseph Smith: De fundamentala principerna i vr religion ro apostlarnas och profeternas vittnesbrd om Jesus Kristus, att han dog, begravdes och ter uppstod p den tredje dagen och uppsteg till himmelen. Allt annat, som tillhr vr religion, r endast tillgg till detta. Eftersom andra tidsperioder har andra svrigheter fr nutida profeter uppenbarelser som r relevanta fr deras tids omstndigheter. Detta fljer det bibliska mnstret (Amos 3:7) dr Gud ger budskap och varningar till sitt folk genom profeter fr att trygga deras vlbefinnande. I vr tid har president Gordon B. Hinckley (1910-2008) upprepade gnger betonat vikten av familjen i vrt alltmer splittrade samhlle. Dessutom utesluter kyrkan inte framtida tillgg till eller ndringar av dess lrdomar eller tillvgagngsstt. Denna levande, dynamiska aspekt av kyrkan gr det lttare att bemta dessa svrigheter. I Trosartiklarna str det: Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han nnu kommer att uppenbara mnga stora och viktiga ting angende sitt rike. De sista dagars heliga lgger stor vikt vid att tillmpa sin tro i det dagliga livet. Sista dagars heligas omtanke om andra mnniskor terspeglas till exempel i deras aktiva engagemang i samhllet och i vrldsomfattande humanitra program. Som Jesus Kristus frkunnade: Ni skall knna igen dem p deras frukt. Enskilda medlemmar uppmanas att p egen hand strva efter att f en andlig bekrftelse p att kyrkans lra r sann. Dessutom uppmanar kyrkan alla mnniskor att inte bara omfatta evangeliet intellektuellt, utan med intellektet och anden, en process dr frnuft och tro samverkar. De som skriver om eller kommenterar kyrkans lra behver ocks frst att vissa ord i Mormons boks vokabulr har ngot annorlunda innebrd och bibetydelse n samma ord har i andra religioner. Exempelvis ser sista dagars heliga i allmnhet uttrycket fdas p nytt som en omvndelseprocess, medan mnga andra kristna samfund ofta ser det som en omvndelse som ger rum ett visst gonblick. Ibland kan ngra se en lrosats som motsgelsefull nr de i sjlva verket missfrstr enkla skillnader i terminologin. Journalister, akademiker och lekmn uppmuntras alla att ska svar p sina frgor om kyrkan genom att se p det breda och komplexa sammanhang inom vilket dess lrosatser har frkunnats, i en anda av frnuft och god vilja.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.