Inblickar

Återblick på 2013 - höjdpunkter

Dramatisk ökning av antal missionärer, tusentals medlemmar hjälper till att rensa upp och försköna, nya tempel invigda
2013 var ett anmärkningsvärt år av tillväxt för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, från utökandet av missionsprogrammet till milstolpen på 15 miljoner sista dagars heliga världen över. Milstolpar firades, från det 50 år långa tjänandet som president Thomas S. Monson utfört som apostel till årsdagen för Polynesian Cultural Center i Hawaii, Deseret Industries och scoutprogrammet. Kyrkan bidrog med humanitär hjälp i många delar av världen, bland annat i Filippinerna, Haiti och Oklahoma.

Tusentals sista dagars heliga verkar som missionärer
Tillkännagivandet av Thomas S. Monson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, under generalkonferensen i oktober 2012 har för evigt påverkat missionsarbetet världen över.

Sedan den historiska nyheten om sänkningen av ålder för heltidsmissionärer har antalet unga män och kvinnor som nu sprider Jesu Kristi evangelium som heltidsmissionärer ökat stadigt från 58 500 i oktober 2012 till över 82 000 i slutet av året.

För att kunna sända ut fler missionärer har kyrkans ledare behövt öka missionärsskolornas kapacitet och anpassa scheman, bilda nya missioner och förbättra tillvägagångssättet för att ta emot och sända ut missionärer. En av de största förändringarna var ombyggandet av en privat skola, som kyrkan drivit i Mexico City. Efter en tidig skolavslutning i juni omvandlades skolan till Mexico City MTC i slutet av månaden. Den 26 juni öppnades missionärsskolan som kan ta emot 1 000 missionärer.

Tyfonen Haiyan på Filippinerna
Kyrkan har bidragit stort med nödhjälp till överlevande efter tyfonen Haiyan i november. Över 10 000 filippinare tog sin tillflykt tillsammans med 4 000 mormongrannar i 200 av kyrkans kapell. Kyrkans humanitära hjälpverksamhet användes för att bidra med förnödenheter som vatten, hygienpaket och mycket annat.

Kyrkans medlemsantal passerar 15 miljoner
Medlemsantalet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga passerar 15 miljoner, sade kyrkans president Thomas S. Monson under första sessionen av generalkonferensen i oktober 2013.

”Kyrkan fortsätter att växa stadigt och förändra fler och fler människors liv varje år”, sade president Monson. ”Den sprids över jorden allteftersom vår missionärsstyrka letar upp dem som söker sanningen.”

President Monsons 50 år av tjänande som apostel
Kallelsen kom den 4 oktober 1963. Trettiosexårige Thomas S. Monson inröstades som den yngste mannen på femtiotre år som verkat som kyrkans apostel. President Monson är den förste generalauktoriteten sedan Joseph Fielding Smith (1876-1972) som verkat i 50 år.

President Monson verkade först som medlem i de tolv apostlarnas kvorum, sedan som rådgivare till tre av kyrkans presidenter och, under de senaste fem åren, som kyrkans sextonde president.

Syster Frances J. Monson avlider
Frances J. Monson, hustru till president Thomas S. Monson, avled den 17 maj 2013, efter att ha legat på sjukhus i flera veckor.

Syster Monson som uppmärksammats av sin make som ett kärleksfullt, medlidande och uppmuntrande ankare i familjen, levde ett liv med Kristus i centrum, både i ord och handling. Hon kommer för alltid att bli ihågkommen för att under större delen av sitt liv visat sitt tysta, ständiga stöd till sin make i hans uppdrag i kyrkan.

Ny kinesisk webbplats
En ny webbplats, mormonsandchina.org, har information till kinesiska invånare som blivit medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga medan de studerat i andra länder och nu återvänt till sitt hemland. Webbplatsen tar upp frågor angående aktivitet i kyrkan och uppmuntrar till att stödja lagarna i folkrepubliken Kina.

Förändring bland unga kvinnors ledare
Första presidentskapet tillkännagav nya ledare för Unga kvinnors generalpresidentskap under den årliga generalkonferensen i april. Bonnie L. Oscarson inröstades som Unga kvinnors generalpresident. Hennes rådgivare är syster Carol F. McConkie (första rådgivare) och syster Neill F. Marriott (andra rådgivare). De tre kvinnorna leder programmet för unga kvinnor från 12 till 17 år. Det nya presidentskapet började verka i april 2013.

Nytt allmänt möte för kvinnor
Kvinnor och flickor över åtta år ska delta i ett möte som hålls två gånger om året, lördagen före kyrkans generalkonferens. Presidentskapen för Hjälpföreningen, Unga kvinnor och Primärföreningen leder mötena där första presidentskapet presiderar.

Det nya mötet som ska hållas två gånger om året tillkännagavs av första presidentskapet. Tidigare hölls separata möten för vuxna kvinnor och unga kvinnor.

Religionsfrihet
Som en del av en insats för att betona vikten av religionsfrihet och religionens plats i det offentliga rummet har kyrkan gett ut en serie resurser som ska främja förståelse och engagemang. Bland dessa nya resurser finns en unik animerad film och andra filmer som understryker vikten av att bevara religionsfriheten, en Facebooksida som heter ”Support Religious Freedom” som tillhandahåller nyheter och information om religionsfrihet, och en ämnessida som framlägger religionsfrihetens principer och ger förslag på hur man kan engagera sig i denna sak.

I en introduktionsfilm understryker äldste L. Tom Perry i de tolv apostlarnas kvorum att den ”grundläggande samvetsfriheten, som finns inbakad i religionsfriheten, ihärdigt måste bevaras och beskyddas.”

Ny design av FamilySearch.org
En ny version av FamilySearch.org, som lanserades i år, gör släktforskning mera interaktiv och bekväm, med ytterligare sociala media, foton och berättelsemöjligheter som skapar en personlig släktforskningsupplevelse för varje användare.

Förbättringarna på sidan har som mål att fördjupa lockelsen med släktforskning för dem som inte själva betraktar sig som släktforskare, särskilt ungdomar som behärskar det digitala, till exempel sociala medier.

Tornado i Oklahoma får hjälp av Helping Hands
En förödande tornado svepte över delar av Oklahoma i maj. Tjugofyra personer dödades och staden Moore ödelades. Mormon Helping Hands, kyrkans välfärdstjänst samt missionärer gick samman med samhällsledare för att hjälpa till med röjningsarbetet över Memorial Day-helgen och längre än så.

En invånare i Moore sade att hon var förundrad över att människor har så mycket medlidande och kärlek till främlingar. ”Jag tittar på dem och bara gråter. … Jag tackar Gud … för att han har sänt de här personerna att hjälpa mig.” Hennes hem hade totalförstörts av tornadon.

Trädplantering i Haiti
Under Haitis nationella helgdag; Agricultural Day, planterade 1 800 mormonvolontärer omkring 25 000 träd som en del av ett projekt för återplantering av skog. Planteringen, en del av kyrkans pågående insats för att hjälpa till med uppbyggandet av Haiti efter en förödande jordbävning 2010, resulterar i totalt 400 000 nyplanterade träd i slutet av projektet.  Lokala ledare i kyrkan organiserade projektet som ägde rum i sex städer och tre distrikt runtom i landet.

Tempel i Centralamerika invigt
Templet i Tegucigalpa i Honduras invigdes den 17 mars 2013 av president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet. Det är kyrkans 141:a och Centralamerikas sjätte tempel.

Ett tre dagar långt öppet hus före invigningen gav personer från alla trosåskådningar möjlighet att se insidan av templet. Kvällen före invigningen på söndagen framförde sista dagars heliga ett program av sång och dans som skildrade landets skönhet och kultur och byggandet av det nya templet.

Templet i Provo City Center på styltor
Med hjälp av en innovativ ingenjörsteknik lyfte byggnadsentreprenörerna som renoverar tabernaklet i Provo upp hela tegelstenskonstruktionen på 120 meter höga styltor av stål. Det här tillvägagångssättet gjorde det möjligt för byggarna att göra utgrävningar för den renoverade byggnadens källarvåning. Tabernaklet totalförstördes nästan av en brand i december 2010 men byggs om till det andra templet i Provo.

Bible Videos på internet
Inspelningen avslutades den 22 maj 2013 av 49 bibelfilmer som producerats av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Berättelser från kung Jakobs version av Nya testamentet har kommit till liv med unika inspelningsplatser som byggts så att de representerar det forntida Jerusalem, men inspelningsplatsen ligger nära samhället Goshen i centrala Utah.

Filmerna är lättillgängliga för allmänheten, inte bara medlemmar i kyrkan utan också av medlemmar med andra trosåskådningarna. Inspelningsplatsen kommer att användas för framtida produktioner.

”I’m a Mormon”-kampanj framgångsrik på Brittiska öarna
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga startade en ”I’m a Mormon”-kampanj i Storbritannien och Irland i april i år. I juni hade besökarna på mormon.org.uk ökat med 250 procent. Liknande ökningar uppmättes i antal personer som begärde att få en Mormons bok eller uttryckte intresse för att få besök av missionärer. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.