Ledares biografi

Äldste Rubén V. Alliaud

Rubén V. Alliaud inröstades som generalauktoritetssjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 6 april 2019, vid 53 års ålder.

Ruben-V-Alliaud

Privatliv

Rubén V. Alliaud föddes i Buenos Aires, Argentina den 8 januari 1966. Han gifte sig med Fabiana Bennett 1992. De har sex barn.

Han tog examen som juris doktor vid Universidad de Belgrano 1993. Sedan påbörjade han sin yrkesbana i de nationella civila domstolarna under högsta domstolen. Senare specialiserade han sig inom straffrätt. 1996 utsågs han till professor vid juridikfakulteten på Universidad de Belgrano.

1998 började Rubén V. Alliaud arbeta som advokat och delägare vid Alliaud & Asociados. Under sitt yrkesliv har han suttit i styrelsen för flera företag.

Yrkesliv

Vid tiden för kallelsen hade äldste Rubén V. Alliaud verkat som institutlärare, förste rådgivare i presidentskapet för missionärsskolan i Argentina och chef för informationstjänsten.

Han har verkat i ett flertal ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Uruguaymissionen Montevideo, äldstekvorumpresident, rådgivare i ett stavsmissionspresidentskap, rådgivande för unga ensamstående vuxna, rådgivare i ett biskopsråd, högrådsmedlem, biskop, rådgivare i ett stavspresidentskap, stavspresident, områdessjuttio i området Sydamerika Syd och president för Argentinamissionen Córdoba.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.