Pressmeddelande

Äldste Patrick Kearon kallas till de tolv apostlarnas kvorum

Äldste Patrick Kearon är den nyaste medlemmen i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Han kallades torsdagen den 7 december 2023 och ordinerades senare samma dag av president Russell M. Nelson och de andra medlemmarna i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum.

{{

Elder-Kearon
Elder-Kearon
Elder Patrick Kearon. 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

}}

”Det heliga apostlaskapet är ett kall att vittna för världen om Herren Jesu Kristi gudomlighet”, sa president Russell M. Nelson när han kallades att verka i det ämbetet 1984.

Utöver apostlarnas främsta ansvar att vara särskilda vittnen om Kristi namn i hela världen, har de betydande administrativa ansvar i tillsynen över den globala kyrkans verksamhet och utveckling. De tolv apostlarnas kvorum är kyrkans näst högsta styrande organ. De verkar under ledning av första presidentskapet, som består av kyrkans president och två rådgivare.

Äldste Kearon, som har verkat som seniorpresident i de sjuttios presidentskap sedan augusti 2020, fyller den vakans som uppstod när president M. Russell Ballard gick bort söndagen den 12 november 2023. Den brittiska och irländska medborgaren har varit generalauktoritetssjuttio sedan den 3 april 2010.

”Detta heliga kall är så överväldigande och ödmjukande”, säger äldste Kearon. ”Jag kommer att behöva sätta all min lit till Frälsaren när jag strävar efter att bli det som han behöver att jag ska vara och vittnar om hans kärlek och ljus. Jesu Kristi rika nåd har skänkt mig enorm glädje, och helande balsam i prövningens tider. Jag älskar honom. Jag ska sträva efter att tjäna honom efter bästa förmåga.”

Äldste Kearon, som är 62 år gammal, växte upp i Storbritannien och Mellanöstern, där hans far arbetade inom försvarsindustrin. När han var 10 år började han på internatskola i England medan hans föräldrar blev kvar i Saudiarabien. Denna separation var en betydande prövning som gav varaktiga insikter och en lyhördhet som har blivit tongivande för hans verksamhet.

”Naturligtvis är vi alla långt hemifrån på så många sätt”, sa äldste Kearon en gång till elever på Brigham Young University. ”Liknelsen här med vårt eviga hem är tydlig. … Vår evige Fader har inte låtit någon av oss lämna hemmet, lämna hans närhet, utan möjlighet att få tillgång till hans kärlek och vägledning – varje dag i livet.”

Under sitt vuxna liv bodde och arbetade äldste Kearon i Storbritannien, Saudiarabien och USA inom en rad olika områden, bland annat genom att driva ett eget konsultföretag inom kommunikation.

Äldste Kearon lärde sig om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga när han bodde i Kalifornien med en sista dagars helig familj. Han sa att de ”levde en glädjefylld tillvaro grundad på tjänande”. Några år senare stötte han på missionärerna på gatorna i London och döptes så småningom på julafton 1987.

Två år efter sitt dop träffade äldste Kearon Jennifer Hulme, en elev vid Brigham Young University i Provo. Hon besökte London under sex månaders studier utomlands. Paret gifte sig i Oaklands tempel i Kalifornien 1991 och bodde sedan i England i 19 år innan de flyttade till Utah, USA när han kallades som generalauktoritetssjuttio. De har fyra barn: Sean (som dog som spädbarn), Elizabeth, Susannah och Emma.

Innan han kallades som generalauktoritet verkade äldste Kearon i kyrkan som bland annat områdessjuttio, stavspresident och grenspresident.

Äldste Kearon kommer att understödjas under generalkonferensen i april 2024.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.