Pressmeddelande

Äldste och syster Renlund betjänar systrar i centrala London

”Jesus Kristus är anledningen till att vi är här”

Massor av människor fyllde centrala London under en av årets soligaste dagar hittills, men ingenstans var det mer folk än i Hyde Parks kapell när hundratals systrar från Englandmissionen London samlades för att höra inspirerande budskap från en Jesu Kristi apostel under en andakt för Hjälpföreningen söndagen den 19 maj 2024.

Äldste Dale G. Renlund och hans hustru, syster Ruth L. Renlund, åtföljdes av äldste Hans T. Boom i de sjuttios kvorum och hans hustru, syster Marjan Boom. Områdessjuttio äldste Robert F. Schwartz och områdesrådgivande för organisationer, syster Linda Sheppard, var också närvarande med sina respektive.

Äldste Renlund inledde mötet med att kraftfullt vittna om Frälsaren. Han citerade den populära psalmen Han lever, min Förlossare och sa: ”Jesus Kristus är anledningen till att vi är här. Jag vet helt säkert att han lever! Han är din och min gode, vise Vän … Det verkliga underverket sker i ditt liv när du vet det själv. Det är då ditt liv förändras. Det är det som förändrar allas liv.”

Äldste Renlund berättade om när han besökte British Museum med sin familj för att se Magna Carta, som ställdes ut. När de anlände var det mycket folk i lokalen och de flesta fokuserade enbart på en annan utställning – den ursprungliga, handskrivna texten till en populär Beatles-låt. Äldste Renlund använde den här berättelsen för att påminna församlingen om att fokusera på det som betyder mest: Jesus Kristus och hans levande profet.

Men det som mest berörde systrarna som var där var paret Renlunds personliga tjänande under andakten. Äldste Renlund uppmuntrade systrarna: ”Jesus Kristus helgar din djupaste sorg till ditt bästa. Han är den ende som kan göra det. Han är den vi förlitar oss på. När jag har lärt känna honom har jag förstått att han älskar att återställa det som vi inte kan återställa. Han älskar att hela sår [som] vi inte kan hela. Han älskar att laga det som är fullständigt trasigt. Han älskar att kompensera oss för alla orättvisor vi har upplevt i livet. Och han helgar den djupaste bedrövelsen åt oss, han kompenserar för den, och våra lidanden blir för vårt bästa.”

Äldste Renlunds kraftfulla budskap följdes av ett antal talare med liknande teman om välsignelserna av att lära känna Jesus Kristus genom att ingå och hålla heliga förbund i templet och genom att följa den levande profeten. Syster Sheppard sa att systrarna skulle bli ”helt förstummade” av välsignelserna av att komma till Jesus Kristus och syster Renlund bekräftade återigen att ”templet hjälper oss med vår eviga vision”.

Systrarna inbjöds att skicka in frågor som paret Renlund kunde besvara under en 45 minuter lång frågestund. Äldste och syster Renlund besvarade kärleksfullt frågor om många ämnen. Några av dessa var: omsorg om närstående som lämnar kyrkan, råd till dem som har HBTQ-familjemedlemmar, hur man undviker klickar och splittring i mångkulturella enheter, hur man hjälper unga kvinnor gå över till Hjälpföreningen, kyrkans kvinnoorganisation, kvinnans roll i prästadömet, med mera. Många kände sig inspirerade när äldste Renlund profeterade och vittnade om att ”genom Jesus Kristus kommer alla orättvisor att ställas till rätta”.

Avslutningsvis bar han sitt vittnesbörd om den levande profeten genom att säga att han vet att ”Russell M. Nelson är Guds profet på jorden i dag”. Han tillade att alla kan få samma kunskap och vittnesbörd: ”Om du frågar så kommer du få veta det, och när du vet att du leds av en profet i dag så förändrar det ditt liv. När du vet att Jesus är Kristus förändrar det ditt liv och det sätter frågor i rätt perspektiv.” Hjälpföreningens systrar i Englandmissionen London blev verkligen upplyfta och stärkta av en besökande apostels vittnesbörd om Jesus Kristus och av hans personliga tjänande.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.