Ledares biografi

Äldste Massimo De Feo

Äldste Massimo De Feo verkade som medlem i de sjuttios tredje kvorum i området Europa när han kallades som generalauktoritetssjuttio under generalkonferensen i april 2016.

Äldste Massimo De Feo
Äldste Massimo De Feo
Äldste Massimo De Feo© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Äldste De Feo tog examen i naturvetenskap vid Liceo scientifico statale Moscati di Taranto 1979. Efter att ha verkat som heltidsmissionär inledde han sin yrkesbana inom internationella relationer 1984 när han anställdes av USA:s utrikesdepartement och ackrediterades vid Italiens utrikesdepartement för en diplomatisk beskickning i Italien.

Han har suttit i flera kommittéer för Förenta staternas regering för bilaterala avtal om socialförsäkringar och arbetade som tillsynsman för federala sociala förmåner på de amerikanska ambassaderna i Rom och Paris. Efter att ha arbetat med det i över 30 år, verkade han nyligen som ämbetsman vid regionala federala socialkontoret för Sydeuropa, Nordafrika och Mellanöstern.

Äldste De Feo har verket i ett flertal ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär 1981–1983 i Italienmissionen Rom, grenspresident, distriktspresident, rådgivare i ett biskopsråd, högrådsmedlem, stavspresident och områdessjuttio. Sedan augusti 2017 verkar äldste De Feo som andre rådgivare i presidentskapet för området Europa.

Massimo De Feo föddes i Taranto, Italien den 14 december 1960. Han gifte sig med Loredana Galeandro i augusti 1984. De är föräldrar till tre barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.