Ledares biografi

Äldste Erich W. Kopischke

Äldste Erich W. Kopischke inröstades som generalauktoritetssjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 31 mars 2007. Då han kallades verkade han som medlem i de sjuttios tredje kvorum, som andre rådgivare i området Centrala Europa. Efter att han kallats till generalauktoritet verkade han som förste rådgivare (2008–2009) och president (2009–2012) i presidentskapet för området Europa. Sedan augusti 2019 verkar äldste Kopischke som andre rådgivare i presidentskapet för området Europa.

Neue-GebietsprasidentschaftDownload Photo

Före sin kallelse till generalauktoritet på heltid var äldste Kopischke koordinator för Seminarier och religionsinstitut i Europa. Som anställd vid Kyrkans utbildningsverksamhet undervisade han också på institutet och verkade som områdesdirektör för området Centrala Europa. Tidigare i sitt yrkesliv var han försäkringsagent med eget företag och blev senare verkställande direktör för ett landsomfattande försäkringsbolag i Tyskland. Hans första yrkesutbildning och examen var inom företagsekonomi.

Äldste Kopischke har verkat i många ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Tysklandmissionen München, stavspresident, distriktspresident, högrådsmedlem, grenspresident och rådgivare i två biskopsråd. År 2003 kallades han att presidera över Tysklandmissionen Berlin.

Erich Willi Horst Kopischke föddes i Elmshorn i Tyskland den 20 oktober 1956. Han gifte sig med Christiane Glück i december 1978. De har sju barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.