Pressmeddelande

Äldste Ballard hedrad av katolsk humanitär organisation

Utahs humanitära katolska organisation förärade äldste Ballard sin humanitära utmärkelse för dennes ”samarbete med den katolska kyrkan i att se till att de minsta bland oss blir omhändertagna”.

Foto: Scott G Winterton, Deseret News. Äldste M Russell Ballard tar emot den ”humanitära utmärkelsen” från Pamela J Atkinson och Monsignore J Terrence Fitzgerald vid en middag anordnad av Catholic Community Services of Utah den 18 november. Vid evenemanget deltog president Thomas S Monson och andra generalauktoriteter.

Hundratals personer samlades i Little America Hotel Ballroom i Salt Lake City till den årliga katolska samhällsorganisationens utmärkelsemiddag. Förutom äldste Ballard och hans hustru, syster Barbara Ballard, var flera av mormonkyrkans ledare närvarande, däribland president Thomas S Monson. Äldste Richard G Scott och äldste Neil L Andersen i de tolvs kvorum var också närvarande tillsammans med äldste Cecil O Samuelson i de sjuttios kvorum, biskop H David Burton i presiderande biskopsrådet och Hjälpföreningens generalpresident Julie B Beck.

Foto: Scott G Winterton, Deseret News. Före utmärkelsemiddagen hade äldste M Russell Ballard i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ett samtal med Monsignore J Terrence Fitzgerald.

Innan äldste Ballard tog emot utmärkelsen hyllades hans humanitära insatser i en DVD-presentation av flera nära vänner, däribland president Monson och Hans Högvärdighet John C Wester, biskop för Salt Lake Citys katolska distrikt.

”Jag har känt äldste M Russell Ballard, som jag kallar Russ, sedan jag var ung verkställande reklamchef vid Deseret News”, sade president Monson. ”En av Russ' enastående egenskaper är att han alltid försöker lyfta upp och uppmuntra andra.”

Foto: Scott G Winterton, Deseret News. Äldste M Russell Ballard i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga går fram för att ta emot en utmärkelse från Utahs katolska samhällsorganisation.

Kyrkans president bifogade att äldste Ballard fortsätter att utgöra en viktig bidragsgivare till sitt samhälle.

”Han är inte någon som står vid sidan om — om någonting behöver uträttas finner man honom vanligtvis i aktivitetens centrum. Hans arbete som medlem i Alliance For Unity (”Allians för enighet”) i vårt område har skapat större enighet, vilket var själva syftet med att den organiserades.”

Biskop Wester talade om äldste Ballards ”varma hjärta”, omtanke och intresse för de behövande.

”Vi har en underbar arbetsrelation”, sade han. ”Vi kan bistå honom närhelst det är möjligt och jag vill påstå att vi är verkliga vänner. Det är en heder för mig att kalla [äldste Ballard] en vän, och jag gratulerar honom för att ha förtjänat denna viktiga utmärkelse.”

Biskop Burton sade att äldste Ballard är särskilt tacksam över att uppmärksammas av en sådan organisation som Catholic Community Services. ”Jag vet att han känner varmt i sitt hjärta för det de gör och särskilt för hur de gör det.”

Syster Beck kallade äldste Ballard för en människovän av hjärtat. ”Jag tror att det ligger i hans själ”, sade hon.

Foto: Scott G Winterton, Deseret News. Äldste M Russell Ballard i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hedras vid en katolsk utmärkelsemiddag.

Hans högvärdighet Monsignore J Terrence Fitzgerald har vid många tillfällen samarbetat med äldste Ballard. De två männen har en nära relation.

Monsignore Fitzgerald talade om sin gode väns förmåga att föra samman människor från olika läger till samma tält för att tjäna det gemensamma bästa. ”Han bygger broar genom att sträva efter enighet mitt ibland de motstridiga uppfattningar som råder i vårt samhälle.”

Pamela J Atkinson, förkämpe för Utahs hemlösa, förundrade sig över äldste Ballards förmåga att lägga märke till andras belägenhet.

”Vad som gör honom till en sådan stor människovän är att han ställer frågor”, sade hon. ”Han vill alltid veta, har jag tillräckligt med resurser? Finns det något mer som kyrkan kan göra?”

Foto: Scott G Winterton, Deseret News. President Thomas S Monson lyssnar på inledningen till den katolska samhällsorganisationens utmärkelsemiddag.

Äldste Ballard kände ödmjukhet inför utmärkelsen och de många vänliga ord som uttalades om honom.

”Jag undrar om jag kan få en kopia av dessa kommentarer till mitt nästa generalkonferenstal”, sade han med ett leende.

Efter att ha tagit emot utmärkelsen talade äldste Ballard om en av sina första erfarenheter av samarbete med den katolska kyrkan då han år 1984 reste till det torkdrabbade Etiopien tillsammans med äldste Glenn L Pace i de sjuttios kvorum.

”De första vi träffade var Catholic Services, som fanns på plats”, sade han. ”Ända sedan denna tidpunkt år 1984 har jag haft underbara upplevelser av att ha ett nära samarbete med katolska kyrkan.”

Äldste Ballard uttryckte sin uppskattning av biskop Wester och hans föregångare vid Salt Lake Citys stift. ”Vi försöker bibehålla värderingarna och de goda principerna som båda våra kyrkor, och som jag tror de flesta troende, står för.”

Han talade också om president Monsons förenande ledarskap.

”Jag hoppas att jag kan fortsätta med att försöka vandra i president Thomas S Monsons fotspår. Han har byggt denna bro mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och den katolska kyrkan i många, många år. Han är ett stort exempel för mig och jag tror för oss alla här ikväll.”

Äldste Ballard avslutade med att säga att han ser fram emot många fler år av samarbete med den katolska kyrkan. ”Vi försöker alla följa Jesus Kristus och göra det som han vill att vi ska göra.”

Ett flertal andra personer och organisationer hedrades vid evenemanget, bland annat Wells Fargo — Corporate Partner Award; United Way of Northern Utah — Community Partner Award; Bashire Family — Unsung Heroes Award; Monsignore Terrence Moore — Humanitarian of the Year Award och Andrew Slazak, som fick en utmärkelse som årets befattningshavare.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.