Pressmeddelande

20 nya tempel och ett nytt generalpresidentskap för Primär tillkännagavs under generalkonferensen i april 2021

Tre tempelplatser är i Europa: Bryssel, Oslo och Wien

Under den 191:a generalkonferensen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som hölls lördagen den 3 och söndagen den 4 april 2021 och sändes från konferenscentret i Salt Lake City, Utah, USA, tillkännagavs bland annat nya generalauktoriteter, inröstningen av ett nytt generalpresidentskap för Primär och byggnationen av 20 nya tempel.

Ett ledarskapsmöte hölls torsdagen den 1 april 2021, då omkring 300 generalauktoriteter, generalämbetsmän och områdessjuttio deltog personligen och på distans. Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum gav råd och vägledning till kyrkans ledare.

Russell M. Nelson, kyrkans president, sa att under pandemin ”lärde vi oss att vi inte behöver sätta oss i flygplan för att våra vittnesbörd ska nå runt jorden”. Faktum är, sa han, att orden från kyrkans ledare ”nådde ett oöverträffat antal personer under 2020”. Kyrkans president framhöll också ökningen av kyrkans humanitära insatser under 2020. Han tog även upp vilken slags hjälp kyrkan hade bidragit med. ”Bidrag i form av tid, pengar och personligt tjänande har getts i en anda av generositet och kärlek till behövande i 152 länder”, sa han. Före hans undervisning presenterades namnen på 77 nya områdessjuttio för inröstning.

Under lördagens eftermiddagsmöte tillkännagavs att 11 nya ledare har kallats. Dessa ledare är åtta generalauktoritetssjuttio och ett nytt generalpresidentskap för Primär.

Generalauktoritetssjuttio verkar i presidentskapet för de sjuttio, i områdespresidentskap och i andra administrativa funktioner vid kyrkans huvudkontor. Under ledning av de tolv apostlarnas kvorum reser de ofta för att träffa och undervisa kyrkans ledare, missionärer och medlemmar i kyrkans lokala församlingar. De har myndigheten att tjäna överallt i världen, medan områdessjuttios myndighet vanligtvis begränsas till området där de verkar.

Kyrkans nya generalauktoritetssjuttio är äldste Sean Douglas, äldste Michael Dunn, äldste Clark G. Gilbert, äldste Patricio M. Giuffra, äldste Alfred Kyungu, äldste Alvin F. Meredith III, äldste Carlos G. Revillo jr och äldste Vaiangina Sikahema.

Primärs presidentskap har översikt över kyrkans organisation som undervisar barn i åldrarna 18 månader till 11 år om Jesu Kristi evangelium och hjälper dem att leva efter dess principer. Dessa ledare verkar under ledning av första presidentskapet och reser ofta för att vägleda och stödja barnen och deras lokala ledare. Det nya generalpresidentskapet för Primär består av syster Camille N. Johnson, president; syster Susan H. Porter, första rådgivare och syster Amy Wright, andra rådgivare.

Från de sjuttios presidentskap avlöstes (från och med den 1 augusti 2021) äldste Robert C. Gay och äldste Terence M. Vinson. De nya medlemmarna som kallats till de sjuttios presidentskap är äldste Paul V. Johnson, som tidigare verkade som president för området Europa, och äldste Mark S. Palmer.

Söndagens förmiddagsmöte, som kallades generalkonferensens påskmöte, var distinkt internationellt och speglade en global kyrka. Det direktsändes via ett oöverträffat antal tv- och radiostationer i jordens fyra hörn och nådde miljontals människor. Talarna under mötet kom från olika länder – och musiken, som spelats in tidigare, framfördes av olika körer från hela världen som sjöng på sitt modersmål.

President Nelson förankrade sabbatsdagens sammankomst genom att vittna för sin stora publik att Jesu Kristi återställda evangelium ger hopp till en splittrad, missmodig värld.

”Mina kära bröder och systrar, min uppmaning till er denna påskmorgon är: Börja i dag med att öka er tro”, sa kyrkans president. ”Genom er tro kommer Jesus Kristus att öka er förmåga att flytta bergen i ert liv, trots att era personliga utmaningar kan tyckas vara lika stora som Mount Everest.”

Under konferensens sista möte tillkännagav president Russell M. Nelson planerna på att bygga 20 nya tempel runt om i världen – tre av dem i europeiska länder. Templen ska byggas på följande platser:

 • Oslo, Norge
 • Bryssel, Belgien
 • Wien, Österrike
 • Kumasi, Ghana
 • Beira, Moçambique
 • Kapstaden, Sydafrika
 • Singapore, Republiken Singapore
 • Belo Horizonte, Brasilien
 • Cali, Colombia
 • Querétaro, Mexiko
 • Torreón, Mexiko
 • Helena, Montana, USA
 • Casper, Wyoming, USA
 • Grand Junction, Colorado, USA
 • Farmington, New Mexico, USA
 • Burley, Idaho, USA
 • Eugene, Oregon, USA
 • Elko, Nevada, USA
 • Yorba Linda, Kalifornien, USA
 • Smithfield, Utah, USA

Detta är det näst högsta antalet tempel som tillkännagetts vid ett och samma tillfälle i kyrkans historia. Under generalkonferensen i april 1998 tillkännagav kyrkans tidigare president Gordon B. Hinckley (1910–2008) planerna på att bygga så många som 32 nya tempel, men nämnde inte några specifika platser.

President Nelsons tillkännagivande i dag om 20 nya tempel och deras platser är inte bara unikt på grund av det historiska antalet, med specifika platser.

Jesu Kristi kyrka har nu 251 tempel som antingen tillkännagetts, byggs eller är i verksamhet.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.