Pressmeddelande

Politiker, organisationer och kyrkor diskuterar temat familj

”Familjen – Förhandlingsarena, Fristad eller Fängelse?” var temat när Göteborgs stavspatriark Erik Nilsson och president Strömbom i stavspresidentskapet deltog i ett symposium på Svenska Mässan i Göteborg måndagen den 13 oktober som representanter för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Symposiet anordnades av organisationen Global Forum som bildades av Västsveriges offentliga och privata sektor av bland annat Business Region Göteborg, Göteborg & Co., Näringslivsgruppen, LO, Sif/TCO, Svenskt Näringsliv och Västra Götalandsregionen. Global Forum behandlar framförallt frågor om hur omvärlden påverkar oss i våra vardagsliv och samhällets ekonomi i stort.

Inbjudna till symposiet var bland annat de olika politiska partierna, vissa frivilligorganisationer, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Några av de mer kända deltagarna var Margareta Winberg, Lars Leijonborg, Ana Maria Narti och Andreas Carlgren.

”Vad är en familj och hur fungerar moderna familjer i det jämställda och mångkulturella Sverige?” var en av frågorna som diskuterades ur olika vinklar och aspekter i smågrupper. Ulla Björnberg är professor i sociologi vid Göteborgs Universitet där hon forskar om modernt familjeliv med särskild tonvikt på familjepolitikens och förvärvsarbetets betydelse i familjens vardagsliv. Gruppen diskuterade bland annat hur politikerna har tänkt sig kombinationen av att pappan måste ta ut minst en månad av föräldraledigheten och WHO:s rekommendation att barn skall ammas i minst ett år. Annat som kom upp var svårigheten att kombinera familj och karriär, undvikande av så kallade hedersmord, fördelar och nackdelar med gemensam ekonomi, förslag till obligatorisk föräldrautbildning och mycket annat.

Åke Sanders är doktor i filosofi och docent i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskning har under senare år varit inom områdena mångkulturer och religion, speciellt islam.

Goda möjligheter fanns att byta tankar och åsikter, ”mingla” och lära känna de andra deltagarna.

Detta är ett värdefullt sätt att lyssna på olika åsikter hos andra organisationer. Att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inbjöds som en av relativt få kyrkor är hedrande.

Henrik Fougelberg, Göteborgs stav

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.