Pressmeddelande

"Jag är inte ensam": Hur personer som överlevt övergrepp fann helande genom tro och gemenskap

”De här grupperna är inte bara ett namn på anslagstavlorna i våra kyrkor. De är verkliga, levande grupper som representerar ett verkligt behov i vår värld.” Det här säger en medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Frankrike som nyligen deltog i kyrkans första hjälpgrupp i Europa för män som utsatts för sexuella övergrepp.

<p>Image 1</p>Download Photo

Den här online-gruppen bestod av sista dagars heliga från flera stavar i Frankrike som under tolv veckor pratade om hur man kan övervinna genomlevda trauman i ljuset av principer i Jesu Kristi evangelium. Gruppen leddes av medlemsvolontärer som är licensierade terapeuter. När det tolv veckor långa programmet avslutades berättade deltagarna om den tröst de kände och hur nödvändig den här metoden är i helandet från övergrepp.

”Jag undrade om jag var på rätt plats här. Jag undrade vad jag skulle finna här och vad jag kunde vänta mig”, säger en deltagare. ”Den här gruppen är en plats för kärlek och stöd. Den är en manifestation av vad evangeliet är, och en manifestation av Kristi kärlek.”

Deltagarna var inte nära bekanta med varandra innan de deltog i gruppen, men kom varandra närmare när de diskuterade olika ämnen varje vecka. Under de senaste åren har Välfärds- och oberoendeservice och Familjeservice i området Centrala Europa skapat många resurser som kan hjälpa offer för övergrepp, kyrkans ledare och kyrkans medlemmar att bättre förhindra sexuella övergrepp och betjäna dem som genomlidit dem. Dessa resurser finns på en särskild landningssida som skapats av kyrkans Välfärds- och oberoendeservice för Europa på LifeHelpEurope.org. På denna sida finns särskilda resurser för varje land i Europa samt en möjlighet för de som genomlevt övergrepp att gå med i en hjälpgrupp på sitt eget språk.

Gruppdeltagarna var olika gamla och hade olika bakgrund och perspektiv, men fann en gemensam nämnare i sina upplevelser och i Jesu Kristi helande kraft. I slutet av den planerade tidsramen sa deltagarna att de inte kände sig redo för att de samtal som skapat starka band deltagarna emellan skulle upphöra, och att de skulle fortsätta prata med varandra även efter de ursprungligen planerade tolv veckorna.

”Vi har alla länkats samman. Jag minns att vid första mötet var alla lite blyga, men nu efter det sista mötet är det svårt att tänka sig att lämna alla”, säger en deltagare. ”Jag kände massor av kärlek. Jag kände att man lyssnade på mig. Det här obrytbara bandet har skapats och kan inte förstöras. Den här gruppen är extremt viktig och låter oss återuppbygga oss själva tillsammans.”

Många som genomlevt övergrepp möter sina prövningar ensamma, och de får även ofta professionell hjälp, såsom terapi. Ett mål för lokala ledare och kyrkans Familjeservice är att hjälpa offer för sexuella övergrepp att upptäcka nyttan av att förlita sig på andra för att hantera en gemensam svårighet. Även om varje situation är unik kände gruppdeltagarna igen sig i varandra och upptäckte den kärlek som Bibeln berättar om.

”Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.” 1 Johannesbrevet 4:9

En deltagare säger: ”Jag insåg inte hur mycket jag behövde den här gruppen. Jag hade ofta bearbetat saker själv tidigare, men den här gruppen hjälpte mig förstå varifrån en del av mina problem kom. Jag inser hur mycket de övergrepp jag genomled har påverkat mitt liv, men jag inser också att jag inte är ensam i detta.”

Ett annat mål med den här gruppen var att på ett bättre sätt utbilda ledare i kyrkan som betjänar lokala församlingar och hjälper offer för övergrepp. Moderatorer och deltagare berättade om hur deras ledare på ett bättre sätt kan betjäna dessa offer för övergrepp, som till exempel genom att uppmuntra till professionell rådgivning, se till att trösta offer för övergrepp genom att inte pressa dem, ha regelbunden kontakt och se till att de vet att de är älskade och inte är ensamma. Under det sista mötet uppmuntrades gruppdeltagarna att inbjuda församlingens ledare, en äkta hälft eller en stödperson att höra om de framsteg som gjorts under programmets tid. Kyrkans ledare hoppas att de här grupperna ska fortsätta att hållas över hela världen för att ge stöd till offer för övergrepp.

”Det finns andra män som vi som har genomlevt saker som vi förstår”, säger en deltagare. ”Vi kan hjälpa varandra och kasta ljus över det vi har genomlevt. Inte bara över det som sker i mörkret, utan även fridens och förståelsens ljus.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.